Tjänstepension

Tjänstepensionen är en viktig del av din totala pension. Utöver den allmänna pensionen får de flesta som arbetar i Sverige tjänstepension. Det är din arbetsgivare som betalar premien till din tjänstepension.

De flesta som arbetar i Sverige brukar få tjänstepension genom sin arbetsgivare.

Om du har ett arbete med kollektivavtal

Arbetar du på en arbetsplats som omfattas av ett kollektivavtal har du automatiskt en tjänstepension. 

Det fyra stora avtalen för tjänstepensioner är

  • Avtalspension SAF-LO för dig som är privatanställd arbetare.
  • ITP för dig som är privatanställd tjänsteman.
  • KAP-KL och AKAP-KL för dig som är anställd i kommun och landsting.
  • PA-16 för dig som är statligt anställd.

Inom varje kollektivavtalsområde finns det ett antal försäkringsbolag som du själv kan välja att placera din pensionspremie i. Om du inte gör något val finns det alltid ett bolag – ett förvalsalternativ – som förvaltar dina pensionspremier.

Egen företagare och anställd utan kollektivavtal

Du som är egen företagare eller är anställd hos en arbetsgivare som inte betalar in till en tjänstepension, bör själv se till att du kompenserar för det. Ett bra riktmärke för hur stora avsättningar du ska göra till tjänstepensionen kan vara att tillämpa det samma som inom kollektivavtalad tjänstepension. Där sätts vanligen av 4,5 procent av lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar utöver det.

Tjänstepensionens storlek

Idag är de flesta tjänstepensioner premiebestämda. Det innebär att det är bestämt hur mycket arbetsgivaren betalar in i premie, men inte hur stor pensionen blir. Pensionens storlek beror därför på flera faktorer. Till exempel hur länge du arbetar och vilken lön du har. Men även andra faktorer som avgifter, avkastning och val av efterlevandeskydd har betydelse.

Tidigare var det mer vanligt med förmånsbestämd tjänstepension. I en förmånsbestämd pension är du garanterad en viss procentsats av din slutlön när du går i pension.

Mer information om tjänstepensioner på  webbplatsen konsumenternas.se

Se hela din pension

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du logga in och se en samlad bild av hela din pension.  

Logga in på Pensionsmyndighetens webbplats