Garantipension

Du som saknar eller har en låg inkomstgrundad pension kan få garantipension från och med den månad du fyller 65 år. Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen och är statligt finansierad.

Om du inte har haft någon arbetsinkomst kan du inte få inkomstgrundad pension. Hela din pension kommer då att bestå av garantipension.

Det kan också vara så att du har haft en arbetsinkomst, men får en låg inkomstgrundad pension. Då kan garantipension bli ett tillägg till den inkomstgrundande pensionen.