Privat pensionsförsäkring

Privata pensionsförsäkringar är ett bundet sparande i försäkringsbolag. Den 1 januari 2016 slopades avdragsrätten.

Jämför privata pensionsförsäkringar i Pensionsguiden

I Pensionsguiden på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats kan du jämföra privata pensionsförsäkringar som det går att flytta pengar till. Bland annat kan du jämföra avgifter, garantier och bolagens sätt att hantera utbetalning. Du kan också räkna fram ett jämförpris som visar vad olika sparalternativ kostar dig, från och med nu till dess pensionen är utbetald. Avgifterna och kostnaderna leder också till förlorad avkastning eftersom du har mindre pengar kvar som växer. Den förlorade avkastningen ingår i jämförpriset.

Bundet sparande

Du får tidigast ta ut pensionen från 55 års ålder. Utbetalningarna görs normalt månadsvis och i minst fem år. Du kan dock välja att ta ut pensionen senare, dessutom under längre utbetalningstid.

Inte längre avdragsgillt

Sedan den 1 januari 2016 är det inte längre möjligt att göra skatteavdrag för det belopp du sparar. När pensionen betalas ut betalar du inkomstskatt. För att undvika dubbelbeskattning ska de allra flesta sluta att spara i privat pensionsförsäkring. Två grupper - egenföretagare och de som inte har någon tjänstepension i sin anställning - kan dock fortsätta att göra avdrag i deklarationen.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring

Du kan spara i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. I en traditionell försäkring är det bolaget som sköter förvaltningen och du har en garanti för ditt sparande. I en fondförsäkring väljer du själv i vilka fonder pengarna ska placeras. Vanligtvis ingår inte någon garanti i fondförsäkring. Du kan läsa mer om traditionell försäkring och fondförsäkring på konsumenternas.se

Återbetalningsskydd

Till din pensionsförsäkring kan du välja att ha ett återbetalningsskydd. Det innebär att värdet i försäkringen utbetalas till dina förmånstagare om du avlider. Förmånstagare är den eller de som du vill ska få pengarna om du avlider. Det är make/maka, sambo, registrerad partner eller barn som kan vara förmånstagare.

Du kan jämföra privata pensionsförsäkringar som är öppna för flytt av kapital på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats. Bland annat kan du jämföra avgifter, garantier och bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet.

Jämför privata pensionsförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se

Mer om privat pensionsförsäkring på webbplatsen konsumenternas.se

Flytträtt

Flytträtt innebär att du eventuellt kan flytta pensionskapitalet i en pensionsförsäkring till ett annat försäkringsbolag. Det bolag som du flyttar från tar vanligtvis ut en avgift för flytten. För att du ska få flytta ditt pensionssparande måste det framgå av ditt försäkringsavtal att du har flytträtt. Det är främst äldre avtal som saknar flytträtt.

Innan du bestämmer dig för att flytta bör du ta reda på vad det kostar och vilket kapital du får flytta. Tänk på att om du flyttar kan risken i placeringen och eventuella garantier ändras.

På Konsumenternas webbplats kan du jämföra flyttavgifter i privat pensionsförsäkring. Du kan få information om begränsningar i flytträtten.

Om att flytta privata pensionsförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se

Checklista för att flytta privata personförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se