Efterlevandeskydd i pensionssparande

Du kan kombinera ditt pensionssparande med skydd för dina anhöriga - ett så kallat efterlevandeskydd.

Här beskriver vi två av de vanligaste efterlevandeskydden, återbetalningsskydd och familjeskydd.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd kan väljas till både privatpension och tjänstepension. Återbetalningsskydd innebär att det du har sparat ihop betalas ut till den eller de som är förmånstagare. När du valt ett återbetalningsskydd får du inte del av den så kallade arvsvinsten.

Arvsvinst

Det är bara arvsvinst på de pensionsförsäkringar som saknar återbetalningsskydd. Det innebär att din pension blir lägre om du väljer en pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

Familjeskydd

Familjeskydd kan väljas till tjänstepension. Familjeskydd innebär att ett på förhand valt belopp betalas ut till förmånstagare. Beroende på vilket kollektivavtalsområde du tillhör kan du välja olika nivåer på familjeskydd. Du kan i regel välja ett familjeskydd på 1 till 4 prisbasbelopp som utbetalas till dina förmånstagare varje år under 5 till 20 år. Väljer du familjeskydd blir din ålderspension lägre, beroende på att en del av tjänstepensionspremien går till att betala premien för familjeskyddet.

På webbplatsen konsumenternas.se kan du få mer information om efterlevandeskydd. Du kan också räkna ut hur ditt pensionskapital i din kollektivavtalade tjänstepension påverkas under spartiden, som sträcker sig fram till 65 års ålder, med och utan efterlevandeskydd.

Mer information om efterlevandeskydd på webbplatsen konsumenternas.se