Din pension

Att gå i pension kan bli en stor omställning, men skaffar du dig information om din framtida pension i tid blir det lättare att planera inför framtiden.

Hur mycket du får i pension beror på hur mycket du arbetat och hur mycket du tjänat under ditt liv. Det vill säga om du har arbetat och betalat skatt har du tjänat in till din allmänna pension och har du haft tjänstepension via din arbetsgivare har du en betydande del av din pension där. Kanske har du även sparat privat som kan ha betydelse för din pension.

Pensionens tre delar

Pensionssparandet är uppdelat i tre olika delar, som tillsammans bildar din totala pension:

  • Allmän pension från Pensionsmyndigheten
  • Tjänstepension från din arbetsgivare
  • Eventuellt eget pensionssparande

Det orange kuvertet

Varje år får du ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten med information om hur mycket pengar du samlat ihop till din allmänna pension. I det orange kuvertet redovisas inte tjänstepension eller privat sparande, utan det får du i separata årsbesked från till exempel ditt tjänstepensionsbolag eller din bank.

Se hela din pension och få tips

Vill du se alla delar i din pension, det vill säga hela din pension, kan du logga in på Pensionsmyndighetens webbplats och göra en pensionsprognos. Där redovisas både allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension. Privat sparande finns oftast också med, annars kan du lägga till det själv.

När du loggar in får du också tips på vad du kan tänka på i olika livssituationer när det gäller din pension. 

en prognos på Pensionsmyndighetens webbplats

Pensionsprognosen är framtagen av minpension.se. Det är ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och de olika pensionsbolagen.