Rådgivning och förvaltning av premiepension

Det finns företag som mot en avgift erbjuder sig att välja, byta eller förvalta din premiepension. Företagen kallas oftast för premiepensionsrådgivare/förvaltare. Tidigare kallades de för PPM-rådgivare/förvaltare.

Företag som jobbar med premiepensionsrådgivning förväxlas ibland med Pensionsmyndigheten trots att de inte har något med Pensionsmyndigheten att göra. Pensionsmyndigheten samarbetar aldrig med rådgivare eller förvaltare.

Ingen garanti för att rådgivarnas råd är bra

Premiepensionsrådgivare lämnar ofta allmänna råd om vilka fonder du ska välja för din premiepension till exempel genom ett månadsbrev. Det är sedan upp till dig att byta fonder i premiepensionssystemet. Så länge råden är allmänna och inte anpassade för dig personligen behöver premiepensionsrådgivarna inget tillstånd vilket betyder att de inte står under tillsyn av någon myndighet. Detta innebär att det inte finns någon som kan kontrollera att de bedriver sin verksamhet på rätt sätt och att de råd de lämnar är bra.

Om Rådgivaren lämnar råd som är anpassade utifrån dina personliga förutsättningar, så kallad individuell rådgivning, ska de ha tillstånd från Finansinspektionen för att få lämna sådana råd.  

Ta reda på hur du klagar på din rådgivare på Konsumenternas bank- och finansbyrås webbplats

Endast du själv kan byta fonder

För att bedriva förvaltning av premiepension krävs däremot tillstånd från Finansinspektionen. Detta betyder att förvaltarna måste följa vissa regler och att Finansinspektionen kan förbjuda dem att fortsätta med sin verksamhet om de inte följer reglerna. Förut kunde du som kund lämna din personliga kod till förvaltaren som sedan bytte fonder åt dig. Detta är inte längre möjligt eftersom det sedan februari 2014 krävs e-legitimation eller Mobilt BankID för att göra fondbyten. Det betyder att förvaltaren inte längre kan göra bytena åt dig utan förvaltaren kan enbart ge dig rekommendationer om vilka fonder du ska välja.

Fondbyte på blankett

Från och med den 29 maj 2017 kan du inte längre beställa fondbytesblankett på Pensionsmyndighetens webbplats. Fondbyten sker istället enklast genom Mina sidor eller via appen Byta fonder. Vill du ha hjälp att beställa en fondbytesblankett, kontakta Pensionsmyndighetens kundservice.