Allmän pension

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Hur mycket du får beror på vad du tjänat under ditt yrkesverksamma liv.

Pensionen baseras på alla inkomster du haft, även arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Den allmänna pensionen består av två delar, inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen står för den största delen av din allmänna pension medan den mindre delen är premiepensionen. Det är premiepensionen som du kan placera i fonder. Gör du inte något eget val placeras din premiepension i det statliga alternativet AP7 Såfa.

Pensionsmyndigheten är den myndighet som ansvarar för och betalar ut den allmänna pensionen.

Hur mycket betalar jag till min pension?

Varje år avsätts 18,5 procent av din årliga inkomst i form av lön och andra skattepliktiga ersättningar (arbetslösersättning, sjuk och aktivitetsersättning och föräldrapenning).

När får jag pension?

Det är du som bestämmer när du ska gå i pension och du kan ta ut den allmänna pensionen från 61 års ålder*. Ju längre du väntar med att ta ut pensionen, desto högre blir den. Om du vill arbeta längre än till 67 år måste du komma överens om detta med din arbetsgivare. Från och med år 2020 höjs LAS-åldern till 68 år och 2023 till 69 år.

* Från och med 2020 höjs pensionsåldern sannolikt till 62 år

Läs mer om pension på Pensionsmyndighetens webbplats