Äldreförsörjningsstöd

Har du har en låg pension eller ingen pension alls och undrar hur ekonomin ska gå ihop? Då kanske du kan söka äldreförsörjningsstöd för att få en skälig levnadsnivå.

Äldreförsörjningsstödet är den ekonomiska hjälp du kan få om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Det innebär att du måste ta ut de andra förmånerna som du har rätt till, innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med den månad du fyller 65 år.

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du få information om

  • Vilka regler som gäller.
  • Hur mycket pension du kan få.
  • Vad som händer om du bosätter dig utomlands.

Till Pensionsmyndighetens webbplats