Dödsbo

Ett dödsbo innebär en avliden persons tillgångar och skulder. Det kan vara till exempel pengar, bostäder, försäkringar och fordon.

Vem ska ta hand om dödsboet?

Dödsboet är en juridisk person tills dess att någon tar över boet genom arvskifte. Fram till dess är det dödsboets delägare som tillsammans förvaltar dödsboet. Dödsbodelägare är personer med arvsrätt. Det kan till exempel vara den dödes partner, barn eller någon annan som den döde hade önskat ska få ärva.

Tillsammans beslutar dödsbodelägarna vad som ska hända med tillgångarna som den avlidne lämnat efter sig. Om en person ensam ska förvalta ett dödsbo måste han eller hon få en fullmakt från övriga dödsbodelägare.

På efterlevandeguiden.se kan du läsa mer om att sköta ett dödsbo

Om man hellre vill att någon utomstående tar hand om dödsboet kan man ta hjälp av en boutredningsman. Att anlita en boutredningsman kan vara bra om dödsboet är väldigt stort eller om delägarna inte kan komma överens.

Läs mer om dödsbo på webbplatsen konsumenternas.se

Bouppteckning

Inom tre månader efter det att en person avlidit ska en bouppteckning upprättas och inom fyra månader ska den lämnas in till Skatteverket. Bouppteckningen är en dokumentation av de tillgångar och skulder som finns i dödsboet. I bouppteckningen talar man även om vilka som är delägare i dödsboet.

En enklare bouppteckning klarar de flesta av att göra på egen hand. Annars kan du anlita en bouppteckningsman att göra det.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa om hur du upprättar en bouppteckning

Arvskifte

När bouppteckningen är klar är det dags för arvskifte. Det innebär att de tillgångar som finns i bouppteckningen ska fördelas mellan dödsbodelägarna.

När dödsbodelägarna bestämt vem som ska få vad i dödsboet skrivs en arvskifteshandling. Arvskifteshandlingen ska undertecknas av alla dödsbodelägare för att vara giltig.

Läs mer om arvskifte på efterlevandeguiden.se