Den avlidnes ekonomi

Här kan du läsa om kontakten med den avlidnes bank och vad som gäller för de eventuella skulder som den avlidne lämnat efter sig.

Den avlidnes skulder

Om den döde lämnat efter sig skulder ska de betalas av med tillgångarna som finns i dödsboet. Om skulderna är större än tillgångarna ska skulderna som inte kan betalas skrivas av. En arvinge kan alltså aldrig ärva några skulder.

Det finns inga lagar och regler för vilka skulder som ska prioriteras när tillgångarna inte räcker till. Men vanligast är att begravningskostnader och gravsten har företräde framför andra fakturor.

Läs mer om när skulderna är större än tillgångarna på webbplatsen konsumenternas.se

Kontakten med banken

När någon dör får banken automatiskt reda på det via offentliga register. Då avslutas vissa banktjänster som den avlidne hade automatiskt.

Andra tjänster måste du som dödsbodelägare aktivt avsluta själv. Autogirobetalningar och stående överföringar är exempel på sådana tjänster. Om du vill avsluta betalningarna ska du kontakta banken. För att få avsluta tjänsterna måste du ha med dig ett dödsfallsintyg.

Mer information om att avsluta abonnemang finns på efterlevandeguiden.se

Läs mer om kontakten med den avlidnes bank på webbplatsen konsumenternas.se

Den avlidnes löpande räkningar

När banken får reda på att en person har avlidit är det vanligt att den avlidnes bankkort spärras automatiskt till dess att bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket. 

Du som dödsbodelägare kan behöva betala den avlidnes löpande räkningar, så som hyra, el och telefon. Banker har olika rutiner för vad som gäller vid betalning av dödsboets räkningar. Kontakta den avlidnes bank för information om hur du går tillväga. I övrigt gäller att konton och andra tillgångar inte bör röras förrän bouppteckningen är registrerad.

Ekonomiskt stöd till nära anhöriga

Du som nära anhörig kan få ekonomiskt stöd för att täcka en del av försörjningen som den avlidne bidrog med. Efterlevnadspension är en del av det allmänna pensionssystemet och det finns tre olika ekonomiska ersättningar; barnpension, omställningspension och änkepension.

Du kan läsa mer om de olika efterlevnadspensionerna hos Pensionsmyndigheten

Den avlidnes bil

Vill du sälja ett fordon från ett dödsbo ska du och köparen göra en anmälan om ägarbyte precis som vanligt. Det kan du göra via Transportstyrelsens webb, app eller via registreringsbeviset. Det är du som dödsbodelägare, en boutredningsman eller någon annan representant från dödsboet som ska underteckna anmälan.

Du kan läsa mer om ägarbyte på Transportstyrelsens webbplats