Begravning

En begravning kostar vanligtvis mellan 15 000 och 30 000 kronor – men det kan kosta både mer och mindre än så. Kostnaden beror på begravningens omfattning och hur mycket av det praktiska som de anhöriga vill ordna på egen hand.

Vanligtvis är det dödsboet som betalar för begravningskostnaderna. Dödsboet kan även stå för de närmast anhörigas omkostnader i samband med en begravning, som till exempel begravningskläder, transport och vistelsekostnader.

Om dödsboets tillgångar inte räcker till för att betala en begravning kan du som anhörig ansöka om ekonomiskt stöd hos kommunen. Vill du anlita en begravningsbyrå är det bra att ta in kostnadsförslag från några olika begravningsbyråer innan du bestämmer dig.

Måste jag anlita en begravningsbyrå?

Nej, det måste du inte. Du som anhörig kan på egen hand göra flera av de praktiska saker som uppkommer i samband med ett dödsfall, om du vill och orkar. 

På efterlevandeguiden.se kan du läsa mer om att förbereda begravning

Begravningsavgiften täcker vissa kostnader

En del av kostnaderna som uppkommer i samband med att någon dör täcks av begravningsavgiften som vi alla betalar via skatten.

Begravningsavgiften täcker bland annat:

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats i 25 år
  • Gravsättning
  • Transporter till gravsättning
  • Kremering
  • Lokal för förvaring av den döde inför begravning
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Läs mer om vad begravningsavgiften finansierar på Svenska kyrkans webbplats

Att tänka på innan du anlitar en begravningsbyrå

En begravning går aldrig att göra om och det är viktigt att det blir rätt från början. Väljer du att ta hjälp av en begravningsbyrå är det bra att först kontakta flera byråer för att sedan kunna utvärdera de olika alternativen. Gör även en internetsökning för att se vad andra har att säga om begravningsbyrån innan du bestämmer dig för vem du ska anlita.

När du bestämt dig för en begravningsbyrå och lämnat din beställning ska du alltid se till att få en dokumentation över vilka tjänster ni kommit överens om och vad det kommer att kosta.

Du kan klaga till flera instanser

Om du skulle känna dig missnöjd med något efter begravningen kan du vända dig till Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd, SBF, med dina klagomål.

Läs mer om hur du anmäler en begravningsbyrå hos Sveriges begravningsbyråers förbund

Övriga klagomål, som till exempel klagomål gällande bouppteckningar och andra tjänster som kan köpas av dödsboet, kan du anmäla till Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, tar emot klagomål gällande bouppteckningar och andra tjänster som kan köpas av dödsboet.

Hur du gör en anmälan till ARN på ARN:s webbplats