Ny i Sverige: Var försiktig med telefonförsäljning

Du som har en telefon kan få samtal från företag som vill sälja varor och tjänster till dig. Det kallas för telefonförsäljning.

Om ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att ingå avtal krävs det att du skriftligen bekräftar erbjudandet för att avtalet ska vara giltigt. Du är alltså inte bunden av ett muntligt avtal vid telefonförsäljning. Den skriftliga bekräftelsen kan vara elektronisk till exempel via e-post eller sms.

Om du själv ringer upp ett företag gäller inte kravet på skriftlighet och du blir då bunden av ett muntligt avtal.

Om du har fått en faktura på något som du inte anser att du har ingått avtal om ska du inte betala fakturan. Du ska bestrida fakturan. Det betyder att du skriver till företaget och berättar att du anser att fakturan är felaktig och varför den är felaktig.

Mer information om telefonförsäljning