Utgifter att äga bostadsrätt

När du äger en bostadsrätt slipper du en stor del av driften och underhållet utomhus som ett husägande kan innebära. Men du betalar det å andra sidan via en avgift till bostadsrättsföreningen.

Exempel på kostnader att äga bostadsrätt

  • Årsavgift till bostadsrättsföreningen. Årsavgiften ska täcka föreningens kostnad för drift och underhåll, och den kan variera mycket mellan olika föreningar. Om föreningen behöver göra stora investeringar, till exempel stambyte eller byte av fasad, kan avgiften behöva höjas rejält. Avgiften betalas oftast varje månad.
  • Allt underhåll inne i lägenheten. Om till exempel kylen eller frysen går sönder, eller om golvet behöver bytas i lägenheten, får du betala det själv.
  • Bostadsrättstillägg på hemförsäkringen.