Gå i pension

Övergången från att arbeta till att bli pensionär innebär för de flesta en stor omställning. Det är inte bara vanor och rutiner som förändras. Ekonomin påverkas också.

Det är alltid bra att förbereda sig inför livet som pensionär. Planera för när du ska gå i pension så att övergången mellan arbetsliv och livet som pensionär inte blir så dramatisk. Du kan till exempel prova att leva på den ekonomi du får som en pensionär genom att göra en prognos för hela din pension på Pensionsmyndighetens webbplats. 

Gör en prognos för din pension på Pensionsmyndighetens webbplats

När har du rätt att ta ut din pension?

Du kan ta ut din allmänna pension vid 61 års ålder*, men om du arbetar längre blir din pension högre. Detta beror på att du tjänar in mer pengar till din pension och att de intjänade pengarna fördelas på färre antal år.

Din tjänstepension kan du ofta ta ut från 55 års ålder. Den betalas ofta ut automatiskt när du är 65 år. Det kan dock variera, så kolla med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Du har rätt att arbeta till 67 års ålder. Vill du arbeta längre än så måste du och din arbetsgivare vara överens om det. Från och med år 2020 ändras LAS-åldern till 68 år och 2023 till 69 år.

* Från och med 2020 höjs pensionsåldern sannolikt till 62 år

Du kan ta ut pension samtidigt som du arbetar

Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Men det innebär att om du börjar ta ut pension tidigt blir din pension lägre per månad.

Om du tar ut en del av din tjänstepension så måste du i de flesta fall gå ner i arbetstid motsvarande del. Kolla med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Pensionens tre delar

Pensionen kommer oftast från tre källor; från Pensionsmyndigheten, från din arbetsgivare och ditt egna sparande till pensionen om du har ett sådant.

Hur mycket du får i pension beror på hur mycket du arbetat och hur mycket du tjänat under ditt yrkesverksamma liv samt om du har sparat på egen hand till din pension. Även värdet på fonder som ditt pensionssparande är placerat i, påverkar din pension.

Jämför olika former av privat pensionsförsäkring på Konsumenternas webbplats