Samboavtal

Samboavtalet talar om hur bostad och saker ska fördelas om ni separerar eller en av er dör. Ett samboavtal kan vara bra om ni till exempel har betalat olika mycket.

Bostad och saker du äger sedan tidigare och tar med in i samboförhållandet behåller du om ni skulle separera. Däremot så äger ni bostad och saker ni köper in till det gemensamma hushållet tillsammans.. Det innebär att om ni skulle flytta isär så ska bostaden och gemensamma saker delas lika, om någon av er begär en bodelning. Då spelar det ingen roll om ni har betalat olika mycket.

Samboavtal om hur bostad och saker ska delas upp mellan er

Vill ni ha det på annat sätt bör ni skriva ett samboavtal som tar upp hur bostad och saker ska delas mellan er om ni separerar. I samboavtalet kan ni reglera vilka ägodelar som inte ska ingå i bodelningen. En bodelning omfattar inte sådant som köptes innan ni flyttade ihop. Dessutom omfattas inte ägodelar som saknar direkt koppling till boendet, som exempelvis sparkapital, bil eller båt. Sådant går till den som står som ägare.

Om ni har betalat olika mycket till det gemensamma

Det är extra viktigt att diskutera ett samboavtal om ni har bidragit olika mycket till inköp av gemensamma ägodelar. Eller att ni köper en gemensam bostad men bidrar olika mycket till köpet.

Gemensam ekonomi

Tänk på att om ni tar ett lån gemensamt för exempelvis köp av bostad är ni båda återbetalningsansvariga för hela lånet. Det betyder att om din sambo inte kan betala sin del av lånet kan långivaren kräva att du betalar räntan och amorteringen för hela lånet.

Om ni sparar pengar på ett gemensamt konto är det bra att ni båda står som kontohavare vid en eventuell separation. Annars är det svårt att visa att ni båda har rätt till pengarna på kontot eftersom eget sparande inte ingår i bodelning.

Om din sambo har skulder hos Kronofogden är det viktigt att kunna visa vad som är din egendom. Kronofogden kan annars utgå från att värdefulla ägodelar är din sambos egendom och kan ta dem för att betala av skulderna.

Sambor och arv

Sambor ärver inte varandra. Om din sambo dör, får du behålla halva den gemensamma bostaden och hälften av de gemensamma sakerna. Resten har din sambos familj rätt att ärva. Vill ni ha det på ett annat sätt kan ni skriva ett testamente. Era gemensamma barn, eller barnen till den avlidne sambon, kan trots testamentet alltid begära att få ut sin del av arvet, så kallad laglott.