El, tv och telefoni till nya boendet

När du flyttar hemifrån är det olika avtal och abonnemang som du kan behöva teckna. Exempel är elnätsavtal och elhandelsavtal. Beroende på hur du bor kan du även behöva skaffa ett tv-abonnemang och ett internetabonnemang.

Abonnemang har ofta både bindningstid och uppsägningstid. Bindningstid innebär att du inte kan säga upp ditt abonnemang förrän bindningstiden är slut. Även om du flyttar till ett nytt boende där tjänsten du abonnerade på inte är tillgänglig kan du vara tvungen att betala för ditt gamla abonnemang tills bindningstiden löpt ut.

Uppsägningstiden avgör hur lång tid du måste fortsätta att betala för abonnemanget från det att du har sagt upp det.

Mer information om att välja elavtal

Mer information om att välja internetabonnemang

Mer information om att välja mobilabonnemang