Få barn

Att få barn är en stor och omvälvande händelse i livet som också innebär förändringar i ekonomin.

Konsumentverket har räknat ut att en basutrustning för barnets första år kostar cirka 24 000 kronor. Beräkningarna utgår ifrån en basutrustning som består av nya produkter. Ingenting köps begagnat. I beräkningarna ingår inte de dyraste produkterna, men heller inte de billigaste. Kläder och leksaker ingår inte.

Konsumentverket har gjort beräkningar som visar att basutrustningen för barnets första år kostar cirka 24 000 kronor om du köper allting nytt. Till det tillkommer kostnader för exempelvis mat, kläder och blöjor som kostar cirka 28 000 kronor det första året.

Om kostnaderna för utrustning till barnet under det första året läggs ihop med de löpande kostnaderna på cirka 28 000 för till exempel kläder, blöjor och mat, blir den totala kostnaden cirka 52 000 kronor. De individuella skillnaderna i kostnaderna kan självklart variera. Utrustningen kan bli dyrare än beräkningarna, om man väljer dyrare och fler produkter. Fråga dig själv om du verkligen behöver allt. Att köpa begagnat spar också såväl plånboken som miljön.

Välj säkra produkter till barnet

Barnvagnar, kläder och produkter ska självklart vara gjorda så att de minimerar risken för skador. Titta efter CE-märkning när du köper leksaker.

Läs mer om varningar och märkningar på leksaker

Lägre inkomst under föräldraledighet

När barnet är litet har du rätt att vara föräldraledig. Under föräldraledigheten kan du få pengar från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning. Föräldrapenningen är cirka 80 procent av din lön. För dig som har hög månadslön kan det procentuella avdraget bli större eftersom det finns en övre gräns för hur mycket du får tjäna. Vissa arbetsgivare kompenserar en del av det inkomstbortfallet.

Gör en budget

Med vår tjänst Budgetkalkylen kan du göra en budget för att få överblick över din ekonomi. I Budgetkalkylen kan du läsa in Konsumentverkets beräknade kostnader för olika vanliga utgiftsposter till exempel mat, kläder och skor och hemförsäkring.

Gå till Budgetkalkylen på konsumentverket.se

Barnbidrag och bostadsbidrag

Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till vårdnadshavare som bor och har barn i Sverige. Barnbidraget är 1 250 kronor per barn och månad och betalas ut av Försäkringskassan. Har du låg inkomst finns möjlighet att få bostadsbidrag. Om du separerar och barnet bara bor hos en vårdnadshavare finns möjlighet att få underhållsbidrag.

När familjen och utgifterna växer

När familjen blir större väljer många att skaffa en större bostad vilket ofta innebär en högre boendekostnad. Kanske behöver du skaffa bil eller byta till en större? Många väljer även att starta ett sparande till sitt barn.

Barnomsorgsavgift om barnet börjar förskola

Om barnet börjar på förskola eller annan form av barnomsorg får du betala barnomsorgsavgift. Vad det kostar beror på vilken typ av barnomsorg du väljer. Det beror också på barnets ålder, din inkomst, hur många timmar i veckan barnet är där, hur många barn du har i förskolan samt vilken kommun du bor i.

Om föräldrapenning, barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag och andra ersättningar på Försäkringskassans webbplats

Jämför barnförsäkring på Konsumenternas webbplats