Separera med barn

Här kan du läsa om vad det innebär att separera om du har barn och vilka ekonomiska konsekvenser det får.

Att separera när barn är inblandade är svårt för de flesta. Mitt i denna känslomässiga situation ska du och din före detta partner dela upp ekonomi och ägodelar, samtidigt som ni ska komma överens om barnens boende och hur de ska umgås med er.

Så påverkas din ekonomi vid separation

Din inkomst ska bland annat täcka alla de gemensamma utgifter som du tidigare delade med din partner som barnens kläder och fritidsaktiviteter, boende, försäkringar, eventuell bil, tv, telefoni och internet. Gå igenom dina utgifter och inkomster. Sammanställ barnens utgifter. Det är extra viktigt att göra en budget så att dina pengar täcker hela familjens kostnader. Tänk på att du kan låna vissa saker eller köpa begagnat. Då spar du både på pengar och miljön.

Ändrad boendekostnad

Du får räkna med att dina utgifter för boende blir högre vid en separation. Men du kan ha rätt till bostadsbidrag eller bostadstillägg via Försäkringskassan. Har du bostadsbidrag sedan tidigare behöver du meddela Försäkringskassan om din nya livssituation.

Mer information om bostadsbidrag och bostadstillägg på Försäkringskassans webbplats

Ändrad hushållsekonomi

Har ni haft gemensamt hushåll och ska dela upp det till två separata kan du behöva köpa nya möbler, en del saker till hushållet och hemelektronik. Du och din före detta partner kanske behöver dubbla uppsättningar av kläder och leksaker till barnen, kanske även dyrare saker som cyklar. På samma sätt kommer du ensam att behöva betala för tidigare gemensamma kostnader som försäkringar, tv, internet och el.

När du och din partner levde ihop hade ni kanske gemensam ekonomi. En separation betyder i de flesta fall att era ekonomier separeras. Ta reda om ni har automatiska överföringar till varandra eller konton ni båda har tillgång till. Om du inte vill ha det ska du avsluta kontona. Samma sak gäller om ni har använt er av autogiro för att betala gemensamma räkningar. Om ni har lån tillsammans, eller andra avtal, se till att ni ser över dessa i samband med separationen.

Förändrad avgift till förskola och fritids

Avgiften för barns förskola och fritids kan förändras vid en separation eftersom avgiften då ofta bestäms utifrån vad ni tjänar var och en för sig. Kontakta din kommun och fråga vad som gäller för dig och hur hög avgiften blir.

Underhåll och barnbidrag

Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna behöver ingen betala underhåll för barnet. Om barnet bor lite mer hos någon kan ni själva komma överens om beloppet. Om du har en mycket högre inkomst än din före detta partner kan det vara rimligt att du betalar underhållsbidrag.

Du kan ha rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan. Det är ett ekonomiskt bidrag.

Tänk också på vilken vårdnadshavare som får barnbidraget. Det kanske ska delas så att ni får halva var?

Mer om föräldrar som separerar på Försäkringskassans webbplats

Förändrade villkor för testamente

Om ni innan separationen hade ett gemensamt testamente kan det vara bra att fundera på om du vill förändra villkoren i testamentet nu när ert förhållande i har förändrats.

Tips hur ni kan hantera kostnader för barnen

  • Betala vardagssaker var för sig. Om barnen bor halva tiden var hos er kan det enklaste vara att ni betalar för barnen den tid de bor hos er.
  • Dela på större kostnader. Räkna ihop varje månad hur mycket ni tillsammans har betalat för större inköp åt barnen. För över pengar till varandra så att ni betalar lika.
  • Diskutera större gemensamma kostnader. Försök komma överens om vad som är rimligt för er ekonomi att betala för en cykel eller en vinterjacka. Konsumentverket har kostnadsberäkningar för det. Tänk också på att ni kan låna vissa saker eller köpa begagnat. Det är bra för både plånboken och miljön.

Läs om kostnadsberäkningar på Konsumentverkets webbplats

Använd Budgetkalkylen på konsumentverket.se

Samarbetssamtal

Alla kommuner ska erbjuda möjlighet till samarbetssamtal till föräldrar som har eller ska separera, eller som inte har bott tillsammans. I samtalen kan ni få stöd i frågor som rör barnets vårdnad, boende och försörjning. Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) har en folder som beskriver vad samarbetssamtal är.

Ladda ner foldern om samarbetssamtal på MFoF:s webbplats