Regler om separation

Med en separation menas att ett par som lever tillsammans som sambor flyttar isär. Andra exempel på när ett samboskap upphör är om samborna gifter sig eller någon av personerna dör.

Om du och din partner ska separera måste ni på något sätt hantera den tidigare gemensamma bostaden. En av er kanske vill bo kvar eller så vill båda flytta. Ofta har ni möbler och annat som ni har köpt för att ha i det gemensamma hemmet. Är ni överens om hur ni vill dela upp saker mellan er, behöver ni inte göra en formell bodelning.

Bodelning – när bostad och saker delas lika mellan er

Om någon av er begär att en bodelning ska ske, då ska bostaden och sakerna ni har köpt till det gemensamma hushållet delas lika mellan er. Det finns ingen särskild blankett för bodelning utan dokumentet kan utformas efter era förutsättningar. Bodelningsdokumentet ska vara underskrivet av er båda.

Bodelningen gäller oavsett vem som har betalat för bostaden och de gemensamma ägodelarna. Det är bara bostad som har hyrts eller köpts för båda två, som ingår i bodelningen. Samma sak gäller för saker ni har köpt till det gemensamma hushållet. Ägodelar som ni hade sedan tidigare och tog med er in i förhållandet eller äktenskapet ingår inte i bodelning. Om ni inte kan komma överens om hur bostaden och era ägodelar ska delas mellan er kan ni begära hjälp av en bodelningsförrättare eller vända er till tingsrätten så utser de en bodelningsförrättare åt er. Bodelningsförrättaren är ofta en advokat. Ni betalar kostnaden för advokaten.

Om bodelning på Skatteverkets webbplats

Samboavtal

Om ni är sambor och inte vill att bostaden eller era gemensamma ägodelar ska ingå i en bodelning om ni separerar, är det bra om ni har ett samboavtal.

Mer information om samboavtal

Om sambor och deras gemensamma hem på Regeringens webbplats

Att separera som gifta

Om ni är gifta gäller andra regler vid separation än om ni är sambor. Vid skilsmässa ingår all egendom i bodelningen, om det inte finns äktenskapsförord eller dokumentation om enskild egendom. Glöm inte att kolla upp avtalen på era pensionsförsäkringar och pensionssparande. Om ni gör bodelningen själva kan det vara lätt att missa. Generellt sett ingår privat pensionssparande och försäkringar i en bodelning och även en del tjänstepensioner, såvida ni inte bestämt i ett äktenskapsförord att det ska vara enskild egendom. Läs avtalen noggrant.

Om du vill skilja dig ska du ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Om en av er inte vill skiljas ger tingsrätten alltid minst ett halvårs betänketid. Om barnen bor hemma och är under 16 år får ni också alltid minst ett halvårs betänketid. Vill en av er eller båda fortfarande skiljas efter betänketidens slut måste ni meddela tingsrätten detta. Ger ni inget besked till tingsrätten inom ett år avskrivs ärendet och det blir ingen skilsmässa.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Den egendomen ingår inte om ni gör en bodelning. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt. Ni måste också registrera det hos Skatteverket.

Om äktenskapsförord på Skatteverkets webbplats