Svårigheter att betala lånet

Om du inte kan betala av på ett lån är det viktigt att du hör av dig till banken så fort som möjligt. Om du inte betalar kan banken säga upp ditt lån. Ibland går banken med på att göra en avbetalningsplan som ger dig större möjlighet att klara avbetalningen.

Om du pratar med banken och kommer överens om en betalningsplan så kolla så att planen inte gör att lånet blir dyrare. När ni kommit överens om en betalningsplan är det viktigt att du följer den.

Sen med betalning

Om du är sen med en månadsbetalning på ett lån får du ofta en påminnelseavi. Banken kan då ha rätt att ta ut en avgift för påminnelsen. Banken får bara ta ut avgiften om det står i ert avtal. En del banker tar även ut en förseningsavgift om du är sen med en betalning. Även förseningsavgiften måste stå med i ert avtal.

Banken kan även skicka ett så kallat kravbrev om du är sen med en betalning. Ett kravbrev är ett brev där banken utövar någon form av påtryckning. Påtryckningarna kan vara hot om rättsliga eller åtgärder, till exempel att lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.

Du kan läsa mer om vad som händer om du inte betalar på konsumenternas.se

 

Om du inte betalar

Om du inte betalar kan banken ha rätt att säga upp ditt lån i förtid. Det innebär att du har fyra veckor på dig att betala av lånet från det att banken har skickat ett meddelande om uppsägning till dig.

Betalar du inte inom fyra veckor från det att du har fått ett uppsägningsbrev blir lånet uppsagt. Banken kan då ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det innebär att det tillkommer ytterligare kostnader på den skuld du har till banken.

Information om skulder på Kronofogdens webbplats

Om du betalar in den delen av lånet som du är sen med och som har förfallit, plus eventuell dröjsmålsränta, fortsätter lånet att löpa som vanligt.

Mer information om lån på webbplatsen konsumenternas.se

Hjälpte artikeln dig?