Lösa ditt bolån och ränteskillnadsersättning

Om du vill lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden gått ut har långivaren rätt till en ersättning, som kallas ränteskillnadsersättning.

Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning som räknas ut enligt en viss modell. Hur beräkningen ska gå till framgår av konsumentkreditlagen och av allmänna råd från Finansinspektionen.

På Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats kan du beräkna hur mycket du kan behöva betala för att lösa ditt bundna bolån i förtid.

Nya regler från den 1 juli 2014

Från den 1 juli 2014 gäller en ny beräkningsmodell för ränteskillnadsersättning. Skillnaden mellan de äldre och de nya reglerna är att den nya beräkningen baseras på räntan på bostadsobligationer i stället för statsobligationer och statsskuldväxlar. Den nya modellen innebär att ränteskillnadsersättningen normalt blir lägre än enligt de äldre reglerna. Den nya modellen tillämpas på:

  • nya lån som tagits efter den 1 juli,
  • befintliga lån där räntan bundits efter den 1 juli.

Om du har ett lån där du band räntan före den 1 juli 2014 gäller de äldre bestämmelserna när du löser ditt lån i förtid.

Beräkna ränteskillnadsersättning på webbplatsen konsumenternas.se

På webbplatsen konsumenternas.se finns mer information om ränteskillnadsersättning