Kreditförmedlare

En kreditförmedlare är en näringsidkare som på något sätt förmedlar en kontakt mellan en konsument som vill ta ett lån och en kreditgivare. Det vanligaste är att kreditförmedlaren samarbetar med flera olika kreditgivare.

I normala fall tar kreditförmedlare inte ut någon avgift för den här typen av förmedlingstjänst. Det finns dock kreditförmedlare som tar betalt av konsumenter för sina tjänster.

Förmedling av bostadskredit

En kreditförmedlare av bostadskrediter ska i rimlig tid lämna information, i läsbar och varaktig form, till konsumenten om:

  • Kreditförmedlarens namn, organisationsnummer och adress.
  • Det register där kreditförmedlaren är upptagen som kreditförmedlare och hur detta kan kontrolleras.
  • I tillämpliga fall, att kreditförmedlaren förmedlar kreditavtalet uteslutande från en eller vissa kreditgivare och vilka dessa är.
  • Om förmedlaren kan erbjuda rådgivning.
  • Möjligheterna att framställa klagomål mot kreditförmedlaren eller få en tvist prövad utanför domstol.
  • Avgifter som konsumenten ska betala till kreditförmedlaren för tjänsterna eller om så inte kan ske, metoden för att beräkna avgifterna och den ersättning som kreditförmedlaren får för förmedlingen från någon annan än konsumenten. 

Om du som konsument fått rådgivning från antingen en kreditförmedlare eller en kreditgivare, ska råden dokumenteras tillsammans med annan information som framkommit vid rådgivningstillfället. På samma sätt som all annan information ska den lämnas som en skriftlig handling eller i någon annan läsbar och varaktig form.