Bra att veta innan du tar ett lån

Om du har ett behov av att låna pengar är det viktigt att läsa på vilken typ av lån som passar dig. Prata med flera banker, jämför villkoren och kostnaderna för olika lån.

Du ska alltid få förhandsinformation innan du lånar pengar. Kreditgivaren ska ge dig denna information i det så kallade SEKKI-formuläret i god tid innan du tecknar dig för lånet. Formuläret gör det möjligt för dig att dels jämföra olika bankers låneerbjudanden, dels bilda dig en uppfattning av vad lånet skulle innebära för dig. 

På webbplatsen konsumenternas.se kan du läsa mer om förhandsinformation vid kreditgivning.

Här hittar du formuläret Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation, den så kallade SEKKI-blanketten.

 Banken som lånar ut pengar till dig ska förklara för dig vad lånet innebär. Det är viktigt att du läser på om vad lånet innebär och vilka fördelar och nackdelar som finns med olika typer av lån. 

Banken är inte tvungen att låna ut pengar, den har alltså rätt att neka dig ett lån oavsett hur din ekonomi ser ut. Däremot har du rätt att få veta varför du inte fick ett lån. 

Kreditprövning och kreditupplysning 

Innan du beviljas ett lån ska banken kontrollera att du har möjlighet att betala tillbaka lånet. Det gör banken genom att göra en kreditprövning. En kreditprövning måste göras för alla typer av lån, oavsett hur stort eller litet lånet är och hur länge du ska låna pengarna, alltså även för SMS-lån och andra snabblån. Det innebär bl.a. att banken tar en kreditupplysning på dig. Du får alltid hem en kopia på kreditupplysningen efter några dagar. 

Innan du tar ett lån bör du själv givetvis se över din ekonomi och kontrollera om du har möjlighet att betala tillbaka lånet utifrån dina förutsättningar.