Kostnadsberäkningar

Varje år gör Konsumentverket kostnadsberäkningar för några av hushållets vanligaste utgifter. Med hjälp av tabellerna kan du göra en hushållsbudget.

Konsumentverkets beräkningar utgår i från vad du vanligtvis behöver för att leva ett bra vardagsliv, oberoende av hushållets inkomster. De olika utgiftsposter som ingår är bland annat mat, boende, kläder, personlig hygien, mobiltelefon, försäkringar och fritidsaktiviteter.

Du kan räkna på hur mycket du lägger inom varje utgiftspost per månad och jämföra med Konsumentverkets beräkningar.

Läs mer om kostnadsberäkningar på Konsumentverkets webbplats

Ladda ner Konsumentverkets broschyr om privatekonomi "Koll på pengarna" från Konsumentverkets webbplats