Penningtvätt

Vad tjänar du? Var kommer dina pengar ifrån? Var är du född? Vilken ID-handling har du? Har du fått sådana frågor på banken? Bakgrunden till den här typen av kontroller är den så kallade penningtvättslagen.

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller penningtvättslagen, tvingar banker och många andra företag att arbeta aktivt mot att deras system missbrukas till penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En stor del av det arbetet består i att de måste ta reda på vilka deras kunder är, varifrån deras pengar kommer och varför kunderna vill genomföra sina transaktioner. Det arbetet ska enligt lagen anpassas till den risk som banken har för att deras system missbrukas. Därför kan frågorna, rutinerna och åtgärderna skilja sig åt mellan olika banker.

Banken kan säga nej

Om du inte svarar på frågorna eller inte kan legitimera dig, ska banken säga nej till att ge dig kontot eller vilken tjänst du nu vill ha. Om du inte har en svensk legitimation ska banken kontrollera din identitet med hjälp av ditt pass eller någon annan identitetshandling som visar ditt medborgarskap.

Id-handlingen ska vara utfärdad av en myndighet eller någon annan behörig utfärdare. Det kan finnas rutiner hos banken som gör att de kan kontrollera din identitet även om du saknar id-handlingar.

Läs mer om penningtvätt på webbplatsen konsumenternas.se