Obehöriga korttransaktioner

När någon har tagit ut pengar med ditt kort eller betalat med det utan din tillåtelse talar man om att det skett en obehörig transaktion. Har en obehörig transaktion skett ska du meddela banken som har gett dig kortet.

Är du och banken överens om att det är en obehörig transaktion som har skett ska banken i vissa fall ersätta dig. Det innebär alltså att du slipper betala hela den obehöriga transaktionen. Det normala är däremot att du blir tvungen att betala en självrisk. Hur mycket självrisken blir beror på hur du har hanterat ditt kort och din kod och när du har spärrat kortet.

Självrisk

Om du genom grov oaktsamhet till exempel brutit mot din skyldighet att spärra kortet så fort du upptäckt att det kommit bort, kan självrisken bli 12 000 kronor.

Har du till exempel lämnat ditt kort i en bar för att baren ska dra kortet löpande under kvällen för varje beställning kan du behöva betala hela beloppet. Du anses då ha varit ”särskilt klandervärd”.

Mer om obehöriga uttag på webbplatsen konsumenternas.se