Byta bank

Att byta bank för vardagstjänster som lönekonto och betalningar ska inte ta mer än några dagar om den nya banken får alla uppgifter som den behöver.

Bankerna har gemensamt kommit överens om en rutin för bankbyten. Att flytta sina konton och betaltjänster till en ny bank ska inte behöva ta mer än tre till fem vardagar.

Den nya banken hanterar bytet av bank

Vänd dig till din nya bank när du vill byta bank. Både den nya banken och din gamla bank har checklistor som de ska följa när du vill byta bank. Men det är ändå viktigt att du själv gör en genomgång av vilka olika konton du har och vilka tjänster och uppdrag som är anslutna till dem.

Konton och betaltjänster

Bankernas rutiner för bankbyte gäller för så kallade inlåningskonton, exempelvis lönekonton. Gäller också för tjänster som är kopplade till sådana konton, exempelvis kort, autogiron, e-fakturor och regelbundna överföringar.

Det finns inga bestämda rutiner mellan bankerna för att flytta andra produkter eller tjänster, exempelvis fonder eller lån. Det kan därför variera hur lång tid och på vilket sätt du kan få hjälp med sådana byten.

Läs mer om att byta bank på webbplatsen konsumenternas.se