Tavaran viivästynyt toimitus

Jos olet tilannut tavaran, eikä yritys toimita sitä ajoissa, sitä kutsutaan viivästykseksi. Mikäli ette ole muuta sopineet, yrityksen on toimitettava tilattu tavara viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen solmimisesta.

Jos et saa tavaraasi ajoissa, voit

  •  pidättäytyä maksamasta
  •  vaatia yritystä noudattamaan ostosopimusta
  • purkaa kaupan, jos myöhästymisellä on huomattavaa merkitystä sinulle
  •  vaatia vahingonkorvausta kustannuksista, joita sinulle on aiheutunut myöhästymisen takia.

Maksamisesta pidättäytyminen

Vakuutena sille, että yritys toimittaa tavarasi, sinulla on kuluttajakauppalain mukaan oikeus pidättäytyä maksamasta. Muista ilmoittaa yritykselle kirjallisesti, että pidättäydyt maksamasta. Jos olet ostanut tavaran luotolla, esimerkiksi laskulla tai osamaksulla, sinulla on sama oikeus pidättäytyä maksamasta luotonantajalle. Tällaisessa tapauksessa sinun on ilmoitettava asiasta sekä yritykselle että luotonantajalle.

Vaatimus ostosopimuksen noudattamisesta

Sinulla on oikeus vaatia, että yritys pitää oman osuutensa sopimuksesta ja toimittaa tavarasi. Mikäli tavara on myöhässä, sinun on otettava yhteys yritykseen ja valitettava viivästyksestä. Ota yhteyttä kirjallisesti, mieluiten sähköpostitse. Samalla sinun on annettava yritykselle lisäaikaa eli viimeinen päivämäärä sille, milloin tavara on viimeistään toimitettava sinulle. Lisäaika ei saa olla liian lyhyt, vaan yritykselle on annettava kohtuullinen mahdollisuus toimittaa tavara.

Kaupan purkaminen 

Jos olet antanut yritykselle lisäajan, eikä tavaraa ole siitä huolimatta toimitettu, sinulla voi olla oikeus purkaa kauppa.

Jos viivästyksellä on sinulle huomattavaa merkitystä, sinulla voi olla oikeus purkaa kauppa, vaikka et olisikaan antanut yritykselle lisäaikaa. Tällöin voi esimerkiksi olla kyse tilanteesta, että olet ennen kaupan sopimista kertonut yritykselle toimituspäivämäärän ratkaisevan kaupan tekemisen.

Joissain tapauksissa voi olla selvää ilman erillistä ilmoitusta, että myöhästymisellä on huomattava merkitys, esimerkiksi morsiuspukua tilattaessa.

Vahingonkorvaus

Jos sinulle aiheutuu viivästyksestä kuluja, voit vaatia niistä vahingonkorvausta. Lain mukaan voit saada korvausta todellisista kuluista, eli sinulla ei ole oikeutta saada korvausta odottamastasi ajasta. Lisäksi sinun on pystyttävä todistamaan sinulle aiheutuneet kulut ensimerkiksi kuiteilla.

Lisätietoa kuluttajakauppalaista

Jos sinä ja yritys olette erimielisiä

Jos sinä ja yritys ette pääse yksimielisyyteen, voit tehdä ilmoituksen Kuluttajariitalautakuntaan (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) kiistan ratkaisemiseksi.

Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä ARN:n verkkosivuilla

(Linkki vie ruotsinkieliselle sivulle)

Teksti on käännetty ruotsista. Pidä mielessä, että käännös saattaa poiketa jonkin verran alkuperäistekstistä. Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on tarkastettu.