Takuu

Takuu merkitsee, että myyjä vastaa siitä, että ostamasi tuote toimii ja säilyttää laatunsa tietyn ajan.

Takuuehdot eivät saa vaikuttaa sinun lain, esim. kuluttajankauppalain, mukaisiin oikeuksiisi. Sinulla on esimerkiksi aina kolme vuotta aikaa reklamoida tuote, jos se on ollut virheellinen jo alun alkaen.

Myyjän tulee tiedottaa takuusta

Myyjän tulee antaa sinulle kirjalliset tiedot takuun merkityksestä. Takuu on voimassa, vaikka joku muu kuin myyjä, esimerkiksi valmistaja, olisi antanut oman takuunsa.

Sinun oikeutesi tuotteen rikkoutuessa

Jos ostamasi tuote menee rikki takuuajan sisällä, sinulla on oikeus vaatia

  • tuotteen korjaamista
  • toisen tuotteen saamista sen sijaan
  • alennusta hintaan
  • kaupan purkamista
  • vahingonkorvausta.

Et voi esittää kaikkia näitä vaatimuksia yhdellä kertaa. Tavallisin ratkaisu on tuotteen korjaaminen tai että saat toisen tuotteen sen sijaan. Myyjällä on oikeus korjata tuote, jos uuden antaminen sinulle osoittautuu kohtuuttoman kalliiksi.

Jotta sinulla olisi oikeus vaatia takaisin rahojasi, virheen tulee olla olennaisen suuri. Jotta voisit vaatia vahingonkorvausta, tuotteen rikkoontumisen tulee olla aiheuttanut sinulle ylimääräisiä kustannuksia.

Kun takuu ei ole voimassa

Jotta myyjä välttyisi takuuvastuulta, hänen tulee todistaa, että vika johtuu

  • onnettomuudesta, joka on tapahtunut sen jälkeen kun sinä olet saanut tuotteen
  • siitä, että sinä olet laiminlyönyt tuotteen kunnossapidon tai käyttänyt sitä normaalista poikkeavalla tavalla
  • siitä, että sinä olet laiminlyönyt hoito- ja huolto-ohjeiden seuraamisen.

Teksti on käännetty ruotsista. Pidä mielessä, että käännös saattaa poiketa jonkin verran alkuperäistekstistä. Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on tarkastettu.