Sopimusehtolaki

Sopimusehtolaista voit lukea siitä, mikä on voimassa, kun yritys kirjoittaa sopimuksen kanssasi kuluttajana.

Yrityksen sinulle tarjoamien vakioehtojen tulee olla kohtuulliset. Kohtuulliset ehdot merkitsevät muun muassa sitä, että ne noudattavat voimassa olevia lakeja ja sääntöjä sekä etteivät ne suosi yrittäjää sinun kustannuksellasi.

Mitä laki koskee?

Laki koskee kaikkia vakioehtoja, joita yritys käyttää tarjotessaan sinulle tuotetta, palvelua tai muita hyödykkeitä, kuten sähköä.

Laki ei ole voimassa

Laki ei ole voimassa, jos sinä tai yritys olette sopineet yhdessä sopimusehdoista, mikä merkitsee, että sinulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ehtoihin. Näin sovitut ehdot eivät siis ole vakioehtoja.

Sopimusehdot voivat olla kohtuuttomat, jos

  • ehdot antavat sinulle huonommat oikeudet kuin sinulla on esimerkiksi kuluttajankauppalain tai kuluttajapalveluslain mukaisesti
  • ehtoja ei ole tasapainotettu yrityksen ja sinun oikeuksiesi välillä. Yksi esimerkki tästä epätasapainosta on, että yritys voi sanoa irti sopimuksen, mutta sinä et.
  • ehdot ovat harhaanjohtavia tai epäselvästi muotoiltuja, joten et ymmärrä oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi.

Ellei elinkeinonharjoittaja noudata lakia

Voit ilmoittaa kohtuuttomat sopimusehdot Ruotsin kuluttajavirastolle (Konsumentverket). Tee ilmoitus ilmoituslomakkeella.

Laki on luettavissa kokonaisuudessaan valtiopäivien verkkosivulla

Teksti on käännetty ruotsista. Pidä mielessä, että käännös saattaa poiketa jonkin verran alkuperäistekstistä. Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on tarkastettu.