Lapsivakuutus

Hyvään lapsivakuutukseen tulee sisältyä sekä sairaus- ja tapaturmaturva. Lapsilla ja nuorilla on usein vakuutus koulun tai lasten päivähoidon puolesta. Tämä vakuutus kattaa vain onnettomuudet, eikä se kata myöskään vapaa-aikaa. Lapset tarvitsevat erillisen lapsivakuutuksen turvan saamiseksi sekä sairauksien että onnettomuuksien varalta.

Näin otat vakuutuksen

Voit ottaa lapsivakuutuksen vakuutusyhtiön verkkosivun kautta taikka vakuutusmeklarin tai vakuutusyhtiön asiakaspalvelun välityksellä. Vaihtoehtoisesti voit myös vakuuttaa lapsesi ryhmävakuutuksella. Jätät hakemuksen vakuutuksen saamiseksi, ja sinun on täytettävä terveysselvitys lapsen terveydestä. Vakuutus koskee ainoastaan sairauksia ja vammoja, jotka ovat syntyneet vakuutuksen ottamisen jälkeen.

Sairauksia koskeva poikkeukset

Kaikissa lapsivakuutuksissa on tiettyjä sairauksia koskevia poikkeuksia ja rajoituksia. Vakuutusyhtiöt luettelevat usein vakuutusehdoissa poikkeuksena olevat sairaudet. Osa vakuutusyhtiöistä ilmoittaa, että synnynnäiset sairaudet ovat poikkeuksia, jos niistä on ilmennyt oireita ennen kuuden vuoden ikää. Synnynnäisten sairauksien lisäksi poikkeuksiksi ja rajoituksiksi luokitellaan psyykkiset sairaudet sekä hermo- ja lihassairaudet. Tietyiltä vakuutusyhtiöiltä on mahdollista saada rajoitettua korvausta, vaikka sairaus olisikin määritelty poikkeukseksi.

Yksivuotinen sopimus

Lapsivakuutussopimus on voimassa vuoden. Sinulla on sen jälkeen oikeus jatkaa samaa vakuutusta, mutta vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa ehtojaan. Yhtiön tulee kuitenkin ilmoittaa sinulle siitä. Voit saada tiettyjä korvauksia, esimerkiksi invaliditeettikorvausta, useilta vakuutusyhtiöiltä, jos sinulla on lapsivakuutus koulun kautta ja lapsellasi on henkilökohtainen lapsivakuutus.

Vakuutusmäärä

Voit valita useiden eri vakuutusmäärien väliltä ja maksaa silloin eri summan. Vakuutusmäärä vaikuttaa invaliditeettikorvaukseen, jonka voit saada sairauden tai tapaturmavahingon yhteydessä.

Mitä vakuutukseen sisältyy?

Lapsivakuutukseen sisältyvät tärkeimmät korvaukset ovat seuraavat:

  • lääketieteellinen invaliditeetti (pysyvä fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite)
  • taloudellinen invaliditeetti (pysyvä työkyvyttömyys)
  • korvaus hoitoavustuksen yhteydessä
  • kertakorvaus tiettyjen vakavien diagnoosien yhteydessä
  • korvaus vanhemmille lapsille sairausloman yhteydessä
  • korvaus sairaalassaolosta ja hoitokustannuksista

Läs mer om barnförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats

Teksti on käännetty ruotsista. Pidä mielessä, että käännös saattaa poiketa jonkin verran alkuperäistekstistä. Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on tarkastettu.

Tipsa om sidan