Kuluttajankauppalaki

Kuluttajankauppalaki on voimassa yrityksen myydessä tavaroita sinulle. Laista voi lukea muun muassa sen, mitkä säännöt ovat voimassa silloin kun tavarassa on virhe ja mitä voit vaatia yritykseltä.

Kuluttajankauppalaki on pakottava laki kuluttajan eduksi. Se merkitsee, ettei yritys saa antaa sinulle huonompia ehtoja kuin laissa mainitaan. Laki koskee kaikkia tavaroita – myös käytettyjä ja alennettuun hintaan myytäviä tavaroita.

Laki koskee

 • irtaimen tavaran, kuten elintarvikkeiden, vaatteiden, huonekalujen ja autojen ostoa.
 • irtainten tavaroiden vaihtoa.
 • valmistettavan tavaran, esimerkiksi erikoisrakennetun veneen, tilausta

Laki ei koske

 • yksityishenkilöiden välisiä kauppoja.
 • kiinteän omaisuuden ostoa.
 • maanvuokraoikeuksien, vuokraoikeuksien tai muiden käyttöoikeuksien ostoa. 

Tavaran viivästyminen

Jos olet esimerkiksi tilannut pesukoneen, eikä sitä toimiteta sovittuna päivänä, voit:

 • pidättäytyä maksamasta osan hinnasta.
 • vaatia, että yritys täyttää sopimuksen ja toimittaa tavaran.
 • purkaa kaupan, mikäli viivästymisellä on sinulle suuri merkitys.
 • vaatia vahingonkorvausta.

Tilauksen peruuttaminen

Sinulla on aina oikeus peruuttaa tilaus ennen kuin se on toimitettu sinulle. Yritys ei voi tällöin vaatia sinua suorittamaan loppuun ostosta ja maksamaan tavaraa. Yrityksellä on kuitenkin oikeus vaatia korvausta sinulta, jos sille on aiheutunut kuluja tilauksen yhteydessä.

Tavarassa oleva virhe

Jos ostamassasi tavarassa on virhe, voit:

 • vaatia virheen korjaamista.
 • vaatia tavaran toimittamista uudelleen, mikä merkitsee, että saat toisen, ensimmäistä vastaavan tavaran.
 • vaatia hinnanalennusta tai korvausta virheen korjaamisesta.
 • purkaa kaupan, jos virheellä on suuri merkitys sinulle, mikä merkitsee, että saat rahasi takaisin.
 • pidättäytyä maksamasta niin suuren osan tavaran hinnasta, että se toimii vakuutena vaatimuksellesi.

Yrityksellä on oikeus ehdottaa sinulle ensisijaisesti tavaran korjaamista tai toisen vastaavan tavaran tarjoamista sinulle – mikäli tämä tehdään kohtuullisen ajan sisällä eikä merkitse lisävaivaa sinulle.

Vahingonkorvaus

Sinulla on oikeus korvaukseen virheellisen tavaran aiheuttamista kuluista. Voit myös saada korvausta siinä tapauksessa, jos jokin sinulle tai perheellesi kuuluva esine tai omaisuus on vahingoittunut, esimerkiksi tiskikoneesta vuotanut vesi on vahingoittanut asuntosi lattiaa.

Milloin tavara luetaan virheelliseksi?

Ostamasi tavara on virheellinen, jos

 • se ei vastaa yrityksen kanssa solmimaasi sopimusta esimerkiksi määrän ja laadun suhteen.
 • yritys ei ole antanut sinulle niitä yksityiskohtaisia tietoja tavarasta, jotka sen olisi pitänyt antaa.
 • yritys on asentanut tavaran, ja asennus on virheellinen.

Kuuden kuukauden sääntö

Yritys vastaa tavarassa osto- tai toimitushetkellä olleista virheistä. Kuuden kuukauden sisällä havaitun virheen oletetaan olleen tavarassa alun alkaen, ellei yritys pysty todistamaan, ettei virhettä ollut ostohetkellä. Kuuden kuukauden kuluttua ostohetkestä sinun on todistettava, että tavara on ollut virheellinen ostohetkellä.

Yritys ei ole vastuussa sinun aiheuttamistasi vioista, kuten esimerkiksi siitä, että et ole seurannut käyttö- tai kunnossapito-ohjeita.

Reklamoi virheellinen tavara

Sinun on reklamoitava tavarasta yritykselle kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta. Tämä merkitsee, että ilmoitat yritykselle virheestä ja siitä, miksi pidät tavaraa virheellisenä. Jos reklamoit tavarasta kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta, olet aina tehnyt reklamaation oikean ajan sisällä. Kolmen vuoden kuluttua tavaran ostamisesta menetät oikeutesi reklamoida. 

Ellei yritys noudata lakia

Ellet pääse yhteisymmärrykseen yrityksen kanssa, voit ilmoittaa asian Yleiselle kuluttajavalituslautakunnalle (Allmänna reklamationsnämnden, ARN), joka käsittelee maksutta kuluttajien ja yritysten välisiä kiistoja. Säilytä kuitit, mahdolliset sähköpostiviestit ja muut todisteet.

Till ARN:s webbplats

Riita-asia voidaan käsitellä myös yleisessä tuomioistuimessa, mutta tuomioistuin perii käsittelymaksun, ja voit myös joutua maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitusopas tarjoaa sinulle apua

Valitusopas (Klagoguiden) on helppokäyttöinen verkkopalvelu, josta voi olla apua tavarasta tai palvelusta valittaessasi.
Siirry valitusoppaaseen

 

Laki on kokonaisuudessaan luettavissa valtiopäivien verkkosivulla

 

Teksti on käännetty ruotsista. Pidä mielessä, että käännös saattaa poiketa jonkin verran alkuperäistekstistä. Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on tarkastettu.