Kotivakuutus

Kotivakuutus otetaan suojaamaan kotia ja omia tavaroita. Jos omistat asuntosi, sinun tulee täydentää kotivakuutusta asumisoikeusvakuutuksella tai omakotitalovakuutuksella.

Kotivakuutus koostuu useista eri osista:

  • omaisuusturva
  • matkaturva
  • vastuuvakuutus
  • oikeusturvavakuutus ja
  • ryöstöturva

Omaisuusturvasta maksetaan korvaus varkauden sattuessa tai tulipalon tuhoamista tavaroista.

Matkaturvasta maksetaan korvaus sairastuessasi tai joutuessasi onnettomuuteen matkan aikana. Matkaturva kattaa useimmiten 45–60 päivää.

Vastuuvakuutus on voimassa silloin kun joudut vastuuseen vahingosta, ja oikeusturvavakuutuksesta voit saada korvausta tietyistä oikeudenkäyntikuluista riita-asian yhteydessä.

Ryöstöturvasta voit saada korvausta, jos joudut pahoinpidellyksi.

Kotivakuutus koskee useimmissa tapauksissa kaikkia, jotka ovat kirjoilla samassa osoitteessa ja kuuluvat samaan kotitalouteen, ts. yhdessä asuvia. Kotivakuutus ei koske useimmissa tapauksissa alivuokralaista. Tällä pitää olla siis oma vakuutus.

Yksivuotinen sopimus

Kotivakuutuksen ottaessasi solmit vuoden voimassa olevan sopimuksen. Useimpien omaisuusvakuutusten sopimusaika on yksi vuosi. Sen vuoksi et voi sanoa irti vakuutusta tänä aikana, jos sinulle esimerkiksi tarjotaan halvempaa vakuutusta. Syynä sille, ettei sopimus ole voimassa vuotta pitempään on se, että sinulle annetaan mahdollisuus vaihtaa vakuutusta sen umpeutuessa. Ellet sano irti tai vaihda vakuutusta sen eräpäivänä, se jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan.

Poikkeukset ja rajoitukset

Kaikissa vakuutuksissa on poikkeuksia ja rajoituksia. Saadaksesi selville, mikä koskee juuri sinun vakuutustasi, sinun on perehdyttävä huolellisesti oman vakuutuksesi ehtoihin. Sinulla on myös vakuutussopimuslain mukainen oikeus saada yhteenveto niistä tärkeimmistä ehdoista, jotka sinun pitää tuntea, sekä tärkeistä rajoituksista. Niitä kutsutaan ennakkotiedoiksi.

Laaja turva (allriskskydd) ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta

Laajasta turvasta voi saada korvausta ns. äkillisten ja ennalta arvaamattomien tapahtumien aiheuttamista vahingoista (otursskador). Joihinkin kotivakuutuksiin sisältyy laaja turva. Ellei näin ole, voi olla tarpeen täydentää kotivakuutusta tällä turvalla.

Ei korvausta onnettomuuksien yhteydessä

Kotivakuutuksesta ei makseta korvausta onnettomuus- eikä sairaustapausten yhteydessä (paitsi matkan aikana saatujen akuuttien vammojen tai sairauksien yhteydessä). Jotta voisit saada korvausta onnettomuuden aiheuttamasta pysyvästä vammasta, sinun on otettava erityinen tapaturvavakuutus.

Läs mer om hemförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats 

Teksti on käännetty ruotsista. Pidä mielessä, että käännös saattaa poiketa jonkin verran alkuperäistekstistä. Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on tarkastettu.