Kauppalaki

Kuluttajalainsäädäntö ei ole voimassa, kun teet oston yksityishenkilöltä tai myyt yksityishenkilönä tavaroita muille yksityishenkilöille.

Kauppalaki ei ole pakottava. Tämä merkitsee, että myyjä ja ostaja voivat sopia muista ehdoista kuin laissa mainituista.

Sinulla ei ole peruutusoikeutta

Kun ostat yksityishenkilöltä, et voi esimerkiksi peruuttaa kauppaa samalla tavoin kuin ostaessasi yritykseltä. Jotta voisit peruuttaa yksityishenkilön kanssa tehdyn kaupan, sinun ja myyjän on täytynyt sopia siitä ennen kauppaa.

Virhe tavarassa

Sopimus ratkaisee ensisijaisesti sen, onko tavara virheellinen. Myyjä voi esimerkiksi vapauttaa itsensä virhevastuusta. Tämä on tavallista käytetyn tavaran kaupassa.

Tavaraa pidetään kuitenkin virheellisenä, jos

  • se poikkeaa siitä, mitä myyjä kertonut.
  • se on paljon huonommassa kunnossa kuin sinä ostajana pystyit otaksumaan hinnan perusteella.
  • myyjä on jättänyt kertomatta sinulle tuntemastaan, tavarassa olleesta virheestä.

Reklamoi virheellisestä tavarasta

Ostajan pitää reklamoida virheellisestä tavarasta myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä kun hän havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita vika. Tämä merkitsee, että ostaja ilmoittaa myyjälle virheestä ja kertoo, miksi tavara on hänen mielestään virheellinen. Ostaja menettää oikeutensa reklamoida tavarasta kahden vuoden kuluttua ostosta.

Jos tavarassa on virhe, ostaja voi

  • vaatia myyjää korjaamaan virheen tai toimittamaan hänelle vastaavan tavaran. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa on harvinaista, että vastaava tavara on toimitettavissa.
  • vaatia alennusta hintaan.
  • purkaa kaupan.

Ellei myyjä pysty korjaamaan virhettä tai toimittamaan uutta tavaraa kohtuullisen ajan kuluessa, voit vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkamista. Jotta sinulla ostajana olisi oikeus purkaa kauppa, vaaditaan, että virheellä on ollut suuri merkitys sinulle.

Sinulla voi ostajana olla myös oikeus saada korvausta kuluista, joita sinulle on aiheutunut tavarassa olleen virheen johdosta.

Tavaran toimitus

Tavara tulee toimittaa myyjän ja ostajan sopimana ajankohtana. Jos ette ole sopineet toimitusaikaa, tavara tulee joka tapauksessa toimittaa kohtuullisen ajan sisällä sopimuksen solmimishetkestä. Myyjä ei ole kuitenkaan velvoitettu luovuttamaan tavaraa ennen kuin ostaja on maksanut sen.

Jos tavara on toimitettu liian myöhään tai ei laisinkaan, ostaja voi

  • vaatia myyjää suorittamaan kaupan loppuun ja toimittamaan tavaran, tai joissakin tapauksissa vaatia kaupan purkua.

Ostajana sinulla voi myös olla oikeus korvaukseen myöhästyneen toimituksen sinulle aiheuttamista kuluista.

Ostajan velvollisuudet

Ostaja on velvollinen maksamaan hänen ja myyjän sopimuksessa sopiman hinnan.

Ellei ostaja täytä velvollisuuksiaan, myyjällä on oikeus

  • vaatia kauppaa loppuun suoritettavaksi ja vaatia maksua, tai purkaa joissakin tapauksessa kauppa.

Sinulla voi myyjänä olla oikeus korvaukseen viivästyneen maksun aiheuttamista kuluista.

Myyjän ja ostajan hoitovelvollisuus

Kauppalaissa on määräys molempia osapuolia koskevasta, ns. hoitovelvollisuudesta (vårdplikt). Se merkitsee, että jos ostaja ei nouda tavaraa ajoissa, myyjän tulee huolehtia tavarasta ostajan puolesta. Sama on voimassa silloin kun ostaja on saanut tavaran, mutta aikoo palauttaa sen jostakin syystä myyjälle. Ennen tavaran takaisin jättämistä ostajan tulee huolehtia tavarasta myyjän puolesta.

Elleivät myyjä ja ostaja pääse yhteisymmärrykseen

Jos sinä ja toinen yksityishenkilö ette pääse yhteisymmärrykseen, voit ottaa yhteyden käräjäoikeuteen. Jos riita-asia ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa, tuomioistuin perii käsittelymaksun ja sinä voit joutua maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Kauppalaki on kokonaisuudessaan luettavissa valtiopäivien verkkosivulla

Teksti on käännetty ruotsista. Pidä mielessä, että käännös saattaa poiketa jonkin verran alkuperäistekstistä. Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on tarkastettu.