Jos yritys ilmoittaa väärän hinnan

Yritykset ovat velvollisia antamaan oikeat ja selvät hintatiedot. Joskus käy kuitenkin niin, että tuotteisiin merkitään väärä hinta. Tällöin et voi olettaa, että voit ostaa tuotteen virheelliseen hintaan.

Väärä hinta myymälässä

Et voi vaatia tuotteen ostamista hyllyn reunassa olevaan hintaan, koska sopimus tehdään vasta kassalla. Toki voit jättää tuotteen ostamatta, jos hinta osoittautuu virheelliseksi.

Väärä hinta mainoksessa

Et voi vaatia tuotteen ostamista mainoksessa mainittuun hintaan. Mainoksessa oleva hinta ei yritystä sitova.

Tietyissä tapauksissa voit kuitenkin saada korvausta kuluista, joita virheellinen mainos on sinulle aiheuttanut, kuten myymälään tehdystä turhasta matkasta aiheutuneista kuluista.

Väärä hinta verkkokaupassa

Jos olet ostanut verkkokaupasta tuotteen ja saanut ostoksesta vahvistuksen, voit pitää kiinni oikeudestasi ostaa tuote ilmoitettuun hintaan. Tämä koskee kuitenkin vain tilanteita, joissa on ilmeistä, että hinta on väärä ja sinä et ole toiminut niin sanotusti vilpillisessä mielessä. Verkkokauppa ei siis ole sidottu tilaukseen, jos ymmärrät tai sinun olisi pitänyt ymmärtää, että ilmoitettu hinta on liian edullinen.

Jos sinä ja verkkokauppa ette ole yksimielisiä siitä, että hinta on selvästi ollut väärä, voit ottaa yhteyttä Kuluttajariitalautakuntaan (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) kiistan ratkaisemiseksi.

Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä ARN:n verkkosivuilla

(Linkki vie ruotsinkieliselle sivulle)

Ilmoita vääristä hintatiedoista  

Kuluttajaviraston tehtävänä on valvoa, että yritykset antavat oikeat ja selvät hintatiedot. Jos jokin yritys antaa vääriä hintatietoja, voit ilmoittaa asiasta Kuluttajavirastoon.

Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä Kuluttajaviraston verkkosivuilla

Teksti on käännetty ruotsista. Pidä mielessä, että käännös saattaa poiketa jonkin verran alkuperäistekstistä. Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on tarkastettu.