Huutokauppa

Tavaroiden huutaminen huutokaupassa ei ole niin vaarallista kuin voisi kuvitella. On kuitenkin hyvä tietää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on, ennen kuin alat tehdä tarjouksia.

Huutokaupoissa, joissa tarjoukset jätetään paikalla, sinua suojaa kuluttajankauppalaki, mutta sinulla ei ole peruutusoikeutta.

Verkkohuutokauppoja koskee myös laki etäsopimuksista ja liiketilojen ulkopuolella tehtävistä sopimuksista. Kun teet oston yritykseltä verkkohuutokaupassa, voimassa ovat samat säännöt kuin muussa verkkokaupassa. Sinulla on muun muassa peruutusoikeus ja 14 päivää aikaa peruuttaa kauppasi.

Käytetyt tavarat myydään senhetkisessä kunnossaan

Kannattaa ottaa huomioon, että käytetyissä tavaroissa on vikoja. Huutokaupoissa kaikki myydään tavaroiden senhetkisessä kunnossa. Tämä merkitsee, ettet voi myöhemmin valittaa, jos tavarassa on virheitä, jotka sinun olisi pitänyt havaita. Jos tavara on kuitenkin huonommassa kunnossa kuin odotit sen lähtöhinnan perusteella, voidaan tavaraa pitää virheellisenä.

Uusissa tavaroissa ei saa olla vikoja

Sinun pitää pystyä luottamaan siihen, ettei tavarassa ole virheitä, jos huutokauppafirma sanoo sen olevan uusi. Jos uudessa tavarassa on virheitä, huutokauppafirman pitää ilmoittaa siitä.

Jos tavarassa on virhe, voit reklamoida sen

Voit otaksua tavaran olevan tietyssä kunnossa sen iän ja hinnan perusteella. Tavaran kunto arvioidaan sen lähtöhinnan, ei siitä maksetun hinnan, perusteella. Ellei tavara ole siinä kunnossa kuin odotit sen olevan, voit reklamoida sen huutokaupanneelle. Ota yhteys huutokauppafirmaan ja kerro, ettet ole tyytyväinen tavaraan ja minkä vuoksi pidät sitä virheellisenä.

Reklamoi huutokauppafirmaan tai alkuperäiselle myyjälle

Huutokauppafirma toimii joskus myyjän, esimerkiksi kuolinpesän tai yksityishenkilön, asiamiehenä. Tällöin on kyse ns. välityskaupasta. Välityskaupassa voit valita, teetkö reklamaation huutokauppafirmalle tai varsinaiselle myyjälle, ts. sille, joka on käyttänyt huutokauppafirmaa välittäjänä. Jos huutokauppafirmaa välittäjänä käyttänyt on yritys, sinun on otettava yhteys tähän yritykseen.

Teksti on käännetty ruotsista. Pidä mielessä, että käännös saattaa poiketa jonkin verran alkuperäistekstistä. Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on tarkastettu.