Ellet maksa sähkölaskujasi

Ellet maksa sähkölaskujasi, sähköntoimittaja voi katkaista virran asunnostasi.

Ellet maksa sähkölaskujasi, seurauksena on ennen kaikkea lisäkuluja, koska laskuun voidaan lisätä muistutusmaksuja, viivästyskorko ja vaatimus perinnästä. Tuloksena on kuitenkin harvoin se, että sähkö katkaistaan.

Jos laskun maksamatta jättämistäsi pidetään oleellisena sopimusrikkomuksena, sähkösi voidaan kuitenkin katkaista. Ennen sähkön katkaisemista sähköntoimittajan tulee seurata sähkölain vaatimuksia. Jos yritys on laiminlyönyt tämän tai ellei riittäviä syitä sähkön katkaisemiseen ole, sinulla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen, jos olet kärsinyt vahinkoa.

Jo sähkösi on katkaistu, olet velvollinen maksamaan toimenpiteen aiheuttamat kulut sillä edellytyksellä, että yritys on suorittanut säädetyllä tavalla sähkön katkaisun.

Jos olet toista mieltä asiasta kuin kyseinen yritys, sinun pitää mahdollisimman pian kiistää vaatimus. Sinun on tällöin ilmoitettava kiistämisen syy, ts. minkä vuoksi pidät vaatimusta virheellisenä.

Vaatimus ja sähkön katkaisu

Ennen sähkön katkaisemista sinua kehotetaan maksamaan velkasi. Ellet maksa sitä tässäkään vaiheessa, sähköntoimittaja kehottaa sinua tiedoksiannon avulla maksamaan laskun kolmen viikon sisällä. Sähkö katkaistaan vasta sen jälkeen.

Jos maksat osan sähkölaskusta ennen sähkön katkaisemista, sähköntoimittaja voi tehdä uuden oleellisuusarvion asiassa.

Saatavana oleva apu

Jos tarvitset apua raha-asioissasi, voit ottaa yhteyden kuntasi budjetti- ja velkaneuvojaan.

More information on Swedish Consumer Energy Markets Bureaus website

Find your Budget and debt adviser 

 

Teksti on käännetty ruotsista. Pidä mielessä, että käännös saattaa poiketa jonkin verran alkuperäistekstistä. Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on tarkastettu.

Tipsa om sidan