Të blesh me porosi përmes postës

Kur të blesh diçka me porosi përmes postës, ti, ke 14 ditë të drejtë pendimi, nëse ti e blen mallin, brenda Suedisë.

Nëse ti, e ke dërguar prapa mallin, në atë rast shitësi duhet brenda 14 ditëve, t´i kthen parat që ti i ke paguar.

Kur ti blen nga një shtet tjetër, brenda EU

Nëse ti blen diçka nga distanca, brenda EU, po ashtu, ke të drejtë pendimi.

Më shumë, për të drejtën e pendimit brenda EU, shih në ueb faqen e Konsumatorit të Evropës

(Linku të shpie në një faqe në suedisht)

Më shumë për e-tregtinë brenda EU, në ueb faqen e Konsumatorit të Evropës

(Linku të shpie në një faqe në suedisht)

Afati i pendimit, që nga dita e nesërme, kur ti e ke marr mallin

Shitësi duhet sipas ligjit, të jep ty informacion, për të drejtën tënde të pendimit. Afati i pendimit llogaritet që nga dita e nesërme, kur ti e ke marrë mallin.

Lexo më shumë për afatin e pendimit dhe për të drejtën e pendimit

Ky tekst është përkthyer nga gjuha suedeze. Ta keni parasysh se përkthimi mund të dallojë diç nga teksti në origjinal. Burimi ka kontrolluar vetëm tekstin në gjuhën suedeze.

Hjälpte artikeln dig?