Rreth Hallå konsument

Hallå konsument është shërbim informativ gjithëkombëtar që koordinohet nga Agjencia e Konsumatorve. Këtu mund të drejtohesh me pyetje rreth blerjeve të mallrave dhe shërbimeve, kushteve të kontratës, reklamimeve, të blerit me qëndrueshmëri ambientale dhe çështje tjera për të cilat ti si konsumator ke nevojë për ndihmë.

Këshilltarët tonë të përgjigjen në pyetjet tuaja ose të ndihmojnë më tutje tek ekspertët e autoriteteve të ndryshme, zyrave të konsumatorve dhe zyrave këshilldhënëse pranë komunave. Ti mund të na kontaktosh përmes telefonit, chat-it, Facebook-ut apo e-mailit nëse nuk e gjenë informacionin që ti e kërkon këtu në hallakonsument.se. 

Një përditshmëri më e thjesht si konsumator

Qëllimi me këtë shërbim informativ është që të ndihmoj ty si konsumator. Ne duam që të japin përgjigje të shpejta dhe të përdorshme me shpresën se të ndihmojnë që të bësh zgjedhje koshiente.

Këtu janë aktorët nga të cilët mbledhim njoftime:
Agjencia e Kunsumatorve, Komisioni për Reklamime, Agjencia e Banimit, Inspektorati i Tregut të Energjisë, Inspektorati i Imobilisë, Inspektorati Financiar, Inspektorati i Kimikalieve, Organi i Përmbarimit, Agjencia e Ushqimit, Agjencia për Mrojte të Natyrës, Autoriteti për Pensione, Drejtoria e Postes dhe Telekomit, Autoriteti i Shtetit për Energji, Zyra e Konsumatorve për çështje Bankare dhe Financiare, Zyra e Konsumatorve për çështje Energjetike, Zyra e Konsumatorve për çështje Sigurimesh, Këshilldhënësit e Telekomit dhe Këshilldhënësit e komunave.

 

Ky tekst është përkthyer nga gjuha suedeze. Ta keni parasysh se përkthimi mund të dallojë diç nga teksti në origjinal. Burimi ka kontrolluar vetëm tekstin në gjuhën suedeze.