Nëse je i pakënaqur me kujdesin shëndetësor dhe kujdesin dentar

Nëse ti je i pakënaqur  me kujdesin shëndetëor ose me kujdesin dentar, mund të kesh ndihme në disa mënyra. Nëse je lënduar në lidhje me kujdesin, mund të kesh të drejtë të marrësh kompensim. 

Nëse je i pakënaqur me kujdesin shëndetësor dhe me kujdesin dentar që ke pasur, në rend të parë duhet t´i drejtohesh personelit i cili të ka trajtuar ty, ose i drejtohesh shefit të veprimtarisë në njësinë pranuese. Nëse je i pakënaqur me ndihmën që të është ofruar atje, mund të kërkosh ndihmë më tutje tek alternativat e listës së më poshtme.

Autoriteti mbikëqyrës për kujdes shëndetësor dhe përkujdersje (sued. IVO)

Të ankohesh për kujdesin shëndetësor 

1177 Udhërrëfyesi i kujdesit shëndetësor

Nëse ti nuk je i kënaqur me kujdesin shëndetësor

Nëse ti nuk je i kënaqur me kujdesin dentar

Dentistët privat, Informacioni i kujdesit privat dentar

Dentistët privat, Informacioni i kujdesit privat dentar

 

Ky tekst është përkthyer nga gjuha suedeze. Ta keni parasysh se përkthimi mund të dallojë diç nga teksti në origjinal. Burimi ka kontrolluar vetëm tekstin në gjuhën suedeze.