Na kontakto

Tek Hallå konsument mund të drejtohesh me pyetje rreth blerjeve të mallrave dhe shërbimeve, kushteve të kontratës, reklamimeve, të blerit me qëndrueshmëri ambientale dhe çështje tjera për të cilat ti si konsumator ke nevojë për ndihmë. Ne përgjigjemi në pyetjet tuaja në anglishte dhe suedisht.

Orarin e punës e gjen në faqen e kontaktit të anglishtes

Numri i telefonit: 0771 - 525 525*.
Nëse telefonon jashtë Suedisë: 0046 771 525 525
Adresa postale: Hallå konsument, Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad
Na shkruaj për të na dërguar e-mail: info@hallakonsument.se

Ti mund të na kontaktosh përmes chat-it, Facebook-ut och Twitter-it.

Dokumente publike

Të gjitha dokumentet që arrijnë në Hallå konsument bëhen publike dhe mund të kërkohen e të lexohen nga kushdo që e kërkon këtë. Andaj mendohu se të cilat të dhëna na i dërgon ne. Ne duhet t’i kemi të dhënat tuaja kontaktuese për t’u përgjigjur përmes e-mailit apo letrës.

Nëse ke nevojë për përkthyes

Nëse ke nevojë për ndihmë me përkthyes në rast kontakti me ne duhet ta kontaktosh një firmë për ndërmjetësim përkthyesish. Nëse të duket e vështirë atëherë merr ndihmë nga ndonjë i afërm. Nëse nuk ke mundësi ta bësh këtë vetë atëherë na kontakto ne dhe pastaj ne të ndihmojmë.

* Biseda kushton afërisht si një bisedë lokale. Çmimi dallon varësisht se cilin teleoperator e ke. Për çmim të sakt ju lutemi ta kontaktoni teleoperatorin tuaj.

 

Ky tekst është përkthyer nga gjuha suedeze. Ta keni parasysh se përkthimi mund të dallojë diç nga teksti në origjinal. Burimi ka kontrolluar vetëm tekstin në gjuhën suedeze.