Blerje e hapur

Të blesh si blerje të hapur do të thotë që ti i merr prapa të hollat, në rast se ti ndërron mendje për blerjen e mallit dhe e kthen atë brenda një kohe të caktuar.  

Nuk ekziston ndonjë ligj i cili të jep ty të drejtën e blerjes së hapur. Shitoret munden pra vet, të vendosin nëse të ofrojnë apo jo, në gjë të tillë.

Blerja e hapur nuk është njësoj si e drejta të ndërrosh mendje, të cilën të drejtë e ke sipas ligjit, për shembull kur blen përmes rrjetit.

Ky tekst është përkthyer nga gjuha suedeze. Ta keni parasysh se përkthimi mund të dallojë diç nga teksti në origjinal. Burimi ka kontrolluar vetëm tekstin në gjuhën suedeze.