Zakup od osoby prywatnej

Przepisy o sprzedaży konsumenckiej nie obowiązują w przypadku transakcji między osobami prywatnymi. Oznacza to, że nie masz takich samych praw, jak w przypadku zakupu od przedsiębiorcy. 

W przypadku zakupu od osoby prywatnej, obowiązuje ustawa o sprzedaży. Jej przestrzeganie nie jest obligatoryjne, co oznacza, że kupujący i sprzedający mogą postanowić inaczej, niż mówi ustawa. Sprzedający może na przykład zwolnić się od odpowiedzialności za wady towaru. Dotyczy to na przykład towarów używanych, sprzedawanych w aktualnym stanie

Kiedy towar nie spełnia Twoich oczekiwań

W przypadku zakupu od osoby prywatnej punktem wyjścia jest zasada, że obowiązują takie warunki, jakie zostały uzgodnione między Tobą a sprzedającym.
Towar może jednak zostać uznany za wadliwy, jeśli:

  • towar jest niezgodny z opisem sprzedającego
  • stan towaru jest o wiele gorszy, niż można było przypuszczać, na przykład na podstawie jego ceny
  • sprzedający nie poinformował Cię o poważniejszych wadach, o których wiedział

Jeśli po zakupie towar okaże się wadliwy, a kwestia nie zostanie rozwiązana polubownie pomiędzy kupującym a sprzedającym, można skierować sprawę do sądu rejonowego [tingsrätten].

Pamiętaj o uzgodnieniu prawa do odstąpienia od umowy

Przy zakupie od osoby prywatnej w Internecie, na przykład za pośrednictwem serwisu Blocket, nie możesz zwrócić towaru na takiej samej zasadzie, jak przy zakupie od przedsiębiorcy. Aby zachować prawo do odstąpienia od umowy, powinieneś uzgodnić to ze sprzedającym przed dokonaniem zakupu.

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.