Ustawa o warunkach umów konsumenckich

Ustawa o warunkach umów konsumenckich określa przepisy obowiązujące w przypadku podpisywania umowy między przedsiębiorcą a konsumentem.

Ogólne warunki oferowane przez firmy muszą być zasadne. Oznacza to między innymi, że są one zgodne z obowiązującymi ustawami i przepisami, oraz że nie działają one Twoim kosztem na korzyść przedsiębiorcy.

Ustawa dotyczy

Ustawa dotyczy wszelkich ogólnych warunków stosowanych przez firmy oferujące konsumentom towary, usługi lub inne dobra, np. energię elektryczną.

Ustawa nie dotyczy

Ustawa ta nie dotyczy warunków uzgodnionych wspólnie przez przedsiębiorstwo i konsumenta, tzn. w sytuacji, gdy miałeś możliwość ustalenia warunków umowy. Wówczas nie są to warunki ogólne.

Warunki umowy mogą być nieuczciwe, jeśli

  • Dają Ci gorsze prawa, niż te, które masz zgodnie na przykład z ustawą o sprzedaży konsumenckiej towarów i usług.
  • Warunki nie dają równych praw Tobie i przedsiębiorstwu. Przykładem nierównych praw jest możliwość rozwiązania umowy przez firmę, podczas gdy Ty nie masz takiego prawa.
  • Warunki są niejasno sformułowane i wprowadzają w błąd, w wyniku czego nie rozumiesz swoich praw i obowiązków.

Co zrobić, gdy przedsiębiorca nie przestrzega przepisów ustawy?

Wówczas możesz zgłosić nieuczciwe warunki umowy do Urzędu Ochrony Konsumentów [Konsumentverket]. Zgłoszenie należy przesłać za pomocą formularza

Treść ustawy dostępna jest na stronie internetowej sejmu

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.