Ustawa o sprzedaży na odległość i umowach poza lokalem przedsiębiorstwa

Gdy robisz zakupy przez Internet, telefonicznie lub u sprzedawcy poza lokalem przedsiębiorstwa, masz 14 dni na rezygnację z zakupu.

Wówczas obowiązuje ustawa o sprzedaży na odległość i umowach poza lokalem przedsiębiorstwa.

Sprzedaż na odległość

Jeżeli robisz zakupy drogą pocztową, w telezakupach, przez Internet lub przez telefon, są to zakupy na odległość. Oznacza to, że umowa sprzedaży nie jest zawierana „twarzą w twarz.” Ustawa ta dotyczy również sytuacji, gdy samemu kontaktujesz się ze sprzedawcą lub odbierasz ze sklepu towar kupiony na odległość.

Umowa poza lokalem przedsiębiorstwa

Jest to umowa zawarta ze sprzedawcą „twarzą w twarz”, gdy sprzedawca znajduje się poza lokalem swojego przedsiębiorstwa. Przez lokal przedsiębiorstwa rozumie się lokale będące nieruchomościami lub ruchomymi punktami sprzedaży, których sprzedawca używa stale lub sezonowo do prowadzenia działalności. Przykładami umów poza lokalem przedsiębiorstwa są sprzedaż akwizycyjna, na spotkaniu towarzyskim w domu (homepartys), sprzedaż w galerii handlowej i na ulicy (na stoiskach).

Zawsze przysługuje Ci informacja o prawie do odstąpienia od umowy

Najważniejszą częścią ustawy dla konsumenta jest prawo do odstąpienia od umowy i informacje, które masz prawo otrzymać. Zgodnie z ustawą, kupując towar lub usługę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, masz prawo odstąpić od zakupu w ciągu 14 dni. Prawo to nie dotyczy umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli całkowita cena jest niższa niż 400 koron. Nie dotyczy ono również zakupów w lokalu przedsiębiorstwa. Robiąc zakupy w sklepie, nie masz zatem prawa do odstąpienia od umowy.

Wykupując na odległość ubezpieczenie na życie lub prywatny fundusz emerytalny, masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni.

Od kiedy liczy się czas na odstąpienie od umowy?

Czas, który przysługuje Ci na rezygnację z zakupu, nazywamy czasem na odstąpienie od umowy. Rozpoczyna się on z dniem odebrania towaru. Przy zakupie usługi czas ten liczy się od dnia zawarcia umowy. Czas na odstąpienie od umowy zaczyna upływać najwcześniej po otrzymaniu informacji o prawie do odstąpienia od zakupu. Jeżeli sprzedawca nie poinformował Cię o terminie odstąpienia od umowy, wówczas masz rok na rezygnację z zakupu.

Zwrot towaru

Jeżeli rezygnujesz z zakupu, musisz zwrócić towar sprzedawcy i pokryć koszty wysyłki.

Jeśli rezygnujesz z zakupu, możesz użyć standardowego formularza zwrotu na stronie Urzędu Ochrony Konsumenta [Konsumentverket]

Co zrobić, gdy przedsiębiorca nie przestrzega przepisów ustawy?

Jeżeli nie osiągniesz porozumienia ze sprzedawcą, możesz zgłosić sprawę do Biura do spraw reklamacji [Allmänna reklamationsnämnden (ARN)], które bezpłatnie rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami. Pamiętaj, że warto zachować paragony, ewentualną korespondencję i inne dowody. Sprawa sporna może być także rozpatrzona przez sąd, jednak sąd pobiera opłatę od złożenia wniosku i możesz również zapłacić koszty rozprawy sądowej.

Link do strony internetowej ARN

Jeżeli sprzedawca nie przestrzega przepisów zawartych w ustawie, możesz go zgłosić do Urzędu Ochrony Konsumenta [Konsumentverket].

Poradnik konsumenta pomoże Ci w składaniu reklamacji

Poradnik konsumenta to prosta usługa internetowa, dzięki której możesz uzyskać pomoc w złożeniu reklamacji towaru lub usługi.
Przejdź do Poradnika konsumenta

Treść ustawy dostępna jest na stronie internetowej szwedzkiego parlamentu

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.