Ustawa o sprzedaży konsumenckiej towarów

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej towarów obowiązuje, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje Ci towary. Ustawa określa między innymi jak należy postępować w przypadku wadliwego towaru i czego możesz wówczas oczekiwać od przedsiębiorstwa.

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej zawsze działa na Twoją korzyść. Oznacza to, że przedsiębiorstwo nie może udzielić Ci warunków gorszych, niż te określone w ustawie. Dotyczy ona wszystkich towarów – również towarów używanych oraz towarów sprzedawanych po obniżonej cenie.

Ustawa dotyczy

 • Zakupu rzeczy ruchomych, na przykład artykułów spożywczych, odzieży, mebli i samochodów.
 • Wymiany rzeczy ruchomych.
 • Zamówień na wyprodukowanie towarów, np. łodzi.

Ustawa nie dotyczy

 • Zakupu od osoby prywatnej.
 • Zakupu nieruchomości.
 • Zakupu prawa do dzierżawy, najmu lub innego rodzaju użytkowania.

Opóźniona dostawa towaru

W przypadku zamówienia na przykład pralki, której nie dostarczono w terminie, możesz

 • Wstrzymać się z zapłatą.
 • Zażądać od firmy wykonania umowy zakupu i dostarczenia towaru.
 • Zrezygnować z zakupu, jeśli opóźnienie było dla Ciebie istotne.
 • Zażądać odszkodowania.

Rezygnacja zamówienia

Zawsze masz prawo zrezygnować z zamówienia zanim towar zostanie dostarczony. Wówczas firma nie może zażądać wywiązania się z umowy zakupu i zapłaty za towar. Przedsiębiorstwo ma jednak prawo zażądać od Ciebie odszkodowania, jeżeli poniosło koszty związane z zamówieniem.

Wadliwy towar

Jeśli zakupiony towar jest wadliwy, możesz

 • Zażądać usunięcia usterki, tzn. naprawy towaru.
 • Zażądać wymiany, tj. otrzymania nowego towaru o równej wartości.
 • Zażądać obniżenia ceny lub odszkodowania w ramach zadośćuczynienia.
 • Zrezygnować z zakupu, jeśli wada towaru jest dla Ciebie istotna, co oznacza zwrot pieniędzy.
 • Wstrzymanie się z częścią zapłaty w celu zabezpieczenia własnych żądań.

Przedsiębiorstwo ma przede wszystkim prawo zaoferować Ci naprawę lub wymianę towaru – jeżeli jest to możliwe w odpowiednim czasie i nie stanowi dla Ciebie znacznej niedogodności.

Odszkodowanie

Masz prawo otrzymać zwrot kosztów poniesionych z powodu wady towaru. Odszkodowanie przysługuje również w przypadku uszkodzenia należącego do Ciebie lub Twojej rodziny mienia, np. w przypadku gdy zakupiona zmywarka przecieka i zalała podłogę.

Kiedy towar jest wadliwy?

Towar należy uznać za wadliwy, jeżeli

 • Nie jest zgodny z umową, np. w kwestii ilości lub jakości.
 • Firma nie poinformowała o szczegółach dotyczących produktu, o których powinieneś wiedzieć.
 • Przedsiębiorstwo nieprawidłowo zmontowało towar.

Zasada sześciu miesięcy

Za wady sprzedanych lub dostarczonych Ci towarów odpowiada przedsiębiorstwo. W przypadku wad wykrytych przed upływem sześciu miesięcy zakłada się, że istniały one od początku, jeżeli firma nie jest w stanie udowodnić, że wada nie jest fabryczna. Po upływie sześciu miesięcy obowiązek udowodnienia wady fabrycznej spoczywa na kupującym.

Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane przez Ciebie, na przyköad w przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub niewłaściwego użytkowania towaru.

Reklamacja wadliwych towarów

Musisz zareklamować wadliwy towar u przedsiębiorstwa w odpowiednim czasie po wykryciu wady. Oznacza to, że musisz powiadomić przedsiębiorstwo o usterce i przyczynie zgłoszenia reklamacji. Reklamację składasz przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia wady. Po upływie trzech lat od zakupu, tracisz prawo do reklamacji.

Co zrobić, gdy przedsiębiorstwo nie przestrzega przepisów ustawy?

Jeśli nie osiągniesz porozumienia z przedsiębiorstwem, wówczas możesz zgłosić sprawę do Biura do spraw reklamacji [Allmänna reklamationsnämnden (ARN)].

Link do strony internetowej ARN

Sprawa sporna może być także rozpatrzona przez sąd, jednak sąd pobiera opłatę od złożenia wniosku i możesz również zapłacić koszty rozprawy sądowej.

Poradnik konsumenta pomoże Ci w składaniu reklamacji

Poradnik konsumenta to prosta usługa internetowa, dzięki której możesz uzyskać pomoc w złożeniu reklamacji towaru lub usługi.
Przejdź do Poradnika konsumenta

Treść ustawy dostępna jest na stronie internetowej szwedzkiego parlamentu

 

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.