Umowa i warunki

Kiedy coś kupujesz, zamawiasz bilety lub rezerwujesz nocleg w hotelu, zawierasz umowę. Dlatego warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują podczas dokonywania tego rodzaju zakupów.

Musisz być pełnoletni

Aby móc zawrzeć umowę, musisz mieć ukończone 18 lat. Od tej zasady istnieją jednak trzy wyjątki:

  • Jeśli Twoi rodzice lub Twój opiekun prawny wyrazili zgodę na zawarcie umowy.
  • Jeśli ukończyłeś 16 lat, masz prawo do dokonywania zakupów za samodzielnie zarobione pieniądze. 
  • Jeśli prowadzisz własne gospodarstwo domowe przed ukończeniem wieku 18 lat, masz prawo do dokonywania zakupów na potrzeby tego gospodarstwa.

Jeśli jesteś w wieku poniżej 18 lat, musisz zapłacić za towary gotówką. Aby dokonać zakupu na kredyt, musisz mieć ukończone 18 lat lub umowa musi zostać zatwierdzona przez opiekuna prawnego. Dokonywanie zakupu na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności jest uznawane za zakup na kredyt.

Nie jesteś związany nieuczciwymi warunkami umowy

Przed dokonaniem zakupu w każdym przypadku zapoznaj się z warunkami umowy. Sprzedający musi poinformować Cię o warunkach przed dokonaniem przez Ciebie zakupu. Najczęściej jednak jesteś związany warunkami umowy niezależnie od tego, czy się z nimi zapoznałeś, czy nie.

Umowa nie może natomiast zawierać warunków niezgodnych z ustawą o sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów oraz innymi obowiązującymi ustawami chroniącymi konsumenta. Takie warunki nazywa się nieuczciwymi warunkami umownymi. Jeśli sprzedający zapisze w swoich warunkach, że reklamację można zgłosić w ciągu jednego roku, zapis ten jest niezgodny z ustawą o sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów, zgodnie z którą reklamację można wnieść w ciągu trzech lat. Taki warunek nie jest dla Ciebie wiążący.

Pamiętaj, że jeśli kupujesz coś od osoby prywatnej, przepisy ustawy o sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów nie mają zastosowania. W przypadku tego typu zakupu samodzielnie ustalasz ze sprzedającym warunki dokonania zakupu.  

Więcej informacji na temat dokonywania zakupu od osoby prywatnej

Nie musisz płacić za coś, czego nie zamawiałeś

Aby umowa była wiążąca, musisz zaakceptować ofertę lub aktywnie złożyć zamówienie. Jeśli jakaś firma twierdzi, że coś zamówiłeś, musi ona potrafić tego dowieść.

Nie masz obowiązku zapłaty za towary, których nie zamawiałeś, jednak w każdym przypadku musisz skontaktować się z firmą i zgłosić, że jej roszczenie zapłaty jest bezzasadne. Nie masz również obowiązku płacenia za przesyłkę zawrotną za coś, czego nie zamówiłeś. Jeśli firma chce, abyś odesłał jej towar, możesz poprosić o przesłanie potwierdzenia opłacenia przesyłki zwrotnej.

Co mówi prawo?

Kwestię tego, czy warunki stosowane przez firmę w stosunku do konsumentów są uzasadnione, czy nie, reguluje ustawa o warunkach umownych. 

Więcej na temat ustawy o warunkach umownych

Jeśli sprzedający nie przestrzega przepisów ustawy

Jeśli jakaś firma stosuje nieuczciwe warunki umowne, można to zgłosić do Urzędu Ochrony Konsumenta. Nieuczciwy warunek umowny może na przykład polegać na tym, że warunek ten jest niezgodny z ustawą lub że firma uzyskuje nieproporcjonalnie duże korzyści w stosunku do konsumenta.

Nieuczciwe warunki umowne można zgłosić w serwisie internetowym Urzędu Ochrony Konsumenta

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.