Ubezpieczenie samochodu

Jeśli jesteś właścicielem samochodu, który nie jest wycofany z ruchu, musisz, zgodnie z prawem, posiadać obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne samochodu [trafikförsäkring].

Jeśli nie wykupisz ubezpieczenia komunikacyjnego dla swojego samochodu, dostaniesz od Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych [Trafikförsäkringsföreningen] wezwanie do uiszczenia opłaty za brak wykupienia ubezpieczenia. Za każdy dzień, gdy samochód jest nieubezpieczony, opłata wynosi 100 koron.

Jakie ubezpieczenie samochodu powinieneś wykupić?

Niemal wszystkie nowe samochody mają trzyletnią gwarancję na uszkodzenia pojazdu [vagnskadegaranti], tak więc w tym czasie wystarczy ubezpieczenie częściowe [halvförsäkring]. Zwróć jednak uwagę na to, że samochody importowane indywidualnie zza granicy, nie posiadają takiej gwarancji.

Kiedy termin gwarancji upłynie, należy wykupić pełne ubezpieczenie [helförsäkring].

Po kilku latach możesz rozważyć powrót do ubezpieczenia częściowego, w zależności od tego, ile wart jest twój samochód.

Jeśli wartość samochodu jest niewielka, możesz zdecydować się jedynie na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej. Wadą tego ubezpieczenia jest to, że nie obejmuje ono ochrony prawnej, która wchodzi w zakres ubezpieczenia częściowego.

Porównaj oferty różnych firm

Różne firmy oferują ubezpieczenia o różnym zakresie. Ceny mogą różnić się o kilka tysięcy koron rocznie, warto więc porównać różne oferty.

Ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej

Zgodnie z prawem samochód musi mieć ubezpieczenie komunikacyjne OC. Ubezpieczenie to pokrywa wszystkie szkody osobowe, które powstaną w wyniku użytkowania samochodu. Ubezpieczenie to pokrywa również uszkodzenia cudzego mienia, które spowodujesz.

Ubezpieczenie częściowe

Ubezpieczenie częściowe [halvförsäkring] obejmuje ubezpieczenie od wypadków w ruchu drogowym, kradzieży, pożaru samochodu, stłuczonych szyb, wadliwych części, pokrywa koszty pomocy drogowej i ochrony prawnej. W zakres ubezpieczenia częściowego nie wchodzi ubezpieczenie od uszkodzeń pojazdu [vagnskadeförsäkring].

Ubezpieczenie pełne

Ubezpieczenie pełne [helförsäkring] składa się z ubezpieczenia częściowego oraz ubezpieczenia od uszkodzeń pojazdu.
Ubezpieczenie od uszkodzeń pojazdu pokrywa koszty naprawy twojego samochodu spowodowane wypadkiem drogowym, jak również spowodowane nieszczęśliwymi wypadkami, na przykład jeśli na twój samochód przewróci się drzewo. Ubezpieczenie obejmuje również przypadki, gdy ktoś uszkodzi twój samochód, na przykład porysuje lakier.

Nie pozwól nigdy, by ktoś inny był zarejestrowany, jako właściciel twojego samochodu

Nigdy nie pozwól na to, aby ktoś inny, na przykład twoja matka lub twój ojciec byli zarejestrowani jako właściciele samochodu i osoby wykupujące ubezpieczenie, ponieważ mogą płacić niższe składki. W razie wypadku może to oznaczać, że nie zostanie ci wypłacone żadne odszkodowanie.

Gdy nie używasz samochodu

Jeśli twój samochód jest wyłączony z ruchu drogowego, to znaczy nie używasz go i zgłosiłeś to w rejestrze pojazdów drogowych [vägtrafikregistret], nie musisz wykupywać żadnego ubezpieczenia.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia samochodu znajduje się na stronie internetowej Biura Ubezpieczeń Konsumentów [Konsumenternas Försäkringsbyrå]

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.