Ubezpieczenie mieszkania/domu

Ubezpieczenie mieszkania/domu chroni Twój dom i twoje rzeczy. Jeśli jesteś właścicielem mieszkania/domu, powinieneś wykupić dodatkowo ubezpieczenie na mieszkanie/dom.

Ubezpieczenie mieszkania/domu składa się z kilku elementów:

  • ubezpieczenie mienia
  • ubezpieczenie turystyczne
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • ubezpieczenie ochrony prawnej
  • ubezpieczenie od napaści

Ubezpieczenie mienia oferuje odszkodowanie za kradzież mienia lub zniszczenie mienia wskutek pożaru.

Ubezpieczenie turystyczne chroni Cię w razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży. Ochrona obowiązuje zazwyczaj przez 45-60 dni.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, gdy musisz wypłacić odszkodowanie osobie trzeciej, zaś ubezpieczenie ochrony prawnej daje Ci możliwość otrzymania odszkodowania w przypadku poniesienia kosztów sądowych.

Ubezpieczenie od napaści oferuje odszkodowanie, gdy zostaniesz napadnięty.

Ubezpieczenie mieszkania/domu obejmuje zazwyczaj wszystkie osoby zameldowane pod podanym adresem i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe, co oznacza, że osoby te muszą mieszkać razem. W większości przypadków ubezpieczenie to nie obejmuje sublokatorów, którzy powinni posiadać osobne ubezpieczenie.

Umowa na jeden rok

Wybierając ubezpieczenie mieszkania/domu, zawierasz umowę obowiązującą przez jeden rok. Okres trwania umowy w przypadku ubezpieczenia mienia wynosi zazwyczaj jeden rok. Dlatego nie możesz wypowiedzieć umowy w trakcie jej obowiązywania, jeżeli znajdziesz np. korzystniejszą ofertę. Umowa nie obowiązuje jednak dłużej, niż jeden rok, abyś mógł zmienić ubezpieczenie przed upływem terminu wypowiedzenia umowy. Jeśli nie rozwiążesz umowy lub nie zmienisz ubezpieczenia przed upływem tego terminu, umowa zostanie automatycznie przedłużona o kolejny rok.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie ubezpieczenia objęte są ograniczeniami i wyłączeniem odpowiedzialności. Aby dowiedzieć się dokładnie, jakie przepisy dotyczą twojego ubezpieczenia, musisz dokładnie zapoznać się z warunkami umowy. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach, masz również prawo zapoznać się z najważniejszymi informacjami o ograniczeniach. Nazywamy je informacjami wstępnymi.

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych chroni w przypadku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, tzw. zdarzeń losowych. Niektóre ubezpieczenia mieszkania/domu obejmują następstwa takich zdarzeń. Jeśli zakres Twojego ubezpieczenia nie obejmuje zdarzeń losowych, warto uzupełnić je o taką ochronę.

Brak odszkodowania w razie nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie mieszkania/domu nie obejmuje wypłacenia odszkodowania w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (za wyjątkiem nagłych wypadków lub choroby w czasie podróży). Aby móc otrzymać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku, należy wykupić specjalne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia mieszkania/domu znajduje się na stronie internetowej Biura Ubezpieczeń Konsumentów [Konsumenternas Försäkringsbyrå]

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.