Ubezpieczenie dziecka

Dobre ubezpieczenie dziecka powinno obejmować ochronę przed następstwami zarówno chorób jak i nieszczęśliwych wypadków. Dzieci i młodzież są najczęściej ubezpieczone przez swoją szkołę lub opiekę społeczną. Ubezpieczenie takie obejmuje jedynie nieszczęśliwe wypadki, nie obejmuje jednak zdarzeń, które miały miejsce w czasie wolnym dziecka. Dzieci potrzebują dodatkowego ubezpieczenia zarówno w razie choroby jak i nieszczęśliwych wypadków. 

Jak wykupić ubezpieczenie

Umowę ubezpieczeniową można wykupić na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej, u agenta ubezpieczeniowego lub w punkcie obsługi klienta firmy ubezpieczeniowej. Można również ubezpieczyć dziecko poprzez ubezpieczenie grupowe. Przy składaniu wniosku o ubezpieczenie należy wypełnić deklarację stanu zdrowia dziecka. Ubezpieczenie obejmuje jedynie choroby i szkody powstałe już po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej.

Choroby, które nie są objęte umową ubezpieczeniową

Wszystkie ubezpieczenia dzieci zakładają wyjątki i ograniczenia umowy ubezpieczeniowej w przypadku niektórych chorób. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej wymieniają w warunkach ubezpieczenia choroby, których umowa nie obejmuje. Niektóre firmy podają, że umową nie są objęte choroby wrodzone, które ujawniły się przed ukończeniem przez dziecko szóstego roku życia. Oprócz chorób wrodzonych, wyłączone z ubezpieczenia lub objęte ograniczeniami są najczęściej choroby psychiczne, choroby układu nerwowego i choroby mięśni. Niektóre firmy dopuszczają wypłatę częściowego odszkodowania, nawet jeśli choroba nie podlega ubezpieczeniu.

Umowa na okres jednego roku

Umowa ubezpieczenia dziecka zawierana jest na okres jednego roku. Później istnieje możliwość przedłużenia tego samego ubezpieczenia, jednak firma ubezpieczeniowa ma prawo zmienić warunki umowy. Musi ona oczywiście poinformować o zmianach. Możliwe jest otrzymanie niektórych świadczeń ubezpieczeniowych, na przykład odszkodowania z tytułu inwalidztwa, z kilku umów ubezpieczeniowych, jeśli dziecko objęte jest grupowym ubezpieczeniem w szkole, a dodatkowo ma ubezpieczenie indywidualne.

Suma ubezpieczenia

Do wyboru jest kilka sum ubezpieczenia. Od tego zależy wysokość składek. Suma ubezpieczenia wpływa na wysokość świadczenia z tytułu inwalidztwa, które możesz otrzymać w przypadku choroby dziecka lub z powodu szkód doznanych w nieszczęśliwym wypadku.

Co obejmuje zakres ubezpieczenia?

Najważniejsze świadczenia, które wchodzą w zakres ubezpieczenia dla dziecka to:

  • Świadczenie z tytułu inwalidztwa z przyczyn zdrowotnych (trwała niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna)
  • Świadczenie z tytułu inwalidztwa ekonomicznego (trwała niezdolność do pracy)
  • Zasiłek opiekuńczy
  • Jednorazowe świadczenie z tytułu zdiagnozowania niektórych poważnych chorób
  • Świadczenie dla starszych dzieci z tytułu zwolnienia chorobowego
  • Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu i kosztów opieki zdrowotnej

Więcej informacji na temat ubezpieczenia dziecka znajduje się na stronie internetowej Biura Ubezpieczeń Konsumentów [Konsumenternas Försäkringsbyrå]

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.

Tipsa om sidan