Ubezpieczenie dziecka

Dobre polisa ubezpieczeniowa powinna obejmować ochronę zarówno na wypadek choroby, jak i nieszczęśliwego wypadku. Dzieci i młodzież są zwykle ubezpieczeni za pośrednictwem szkoły lub placówki opiekuńczej. Ubezpieczenie to dotyczy jednak jedynie nieszczęśliwych wypadków, i to często takich, do których doszło podczas godzin szkolnych. Dziecku potrzebne jest odrębne ubezpieczenie chroniące zarówno w przypadku choroby, jak i nieszczęśliwego wypadku.

W jaki sposób zawiera się umowę ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia dziecka można zawrzeć w serwisie internetowym firmy ubezpieczeniowej, przez pośrednika ubezpieczeniowego lub w dziale obsługi klienta firmy ubezpieczeniowej. Można również skorzystać z opcji ubezpieczenia dziecka w ramach ubezpieczenia grupowego. Składając wniosek o ubezpieczenie indywidualne, musisz wypełnić deklaracje zdrowotną dotyczącą zdrowia dziecka. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie choroby i obrażenia, które powstały po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Wyjątki dotyczące chorób

Wszystkie polisy ubezpieczeniowe dla dzieci zawierają wyjątki i ograniczenia dotyczące niektórych chorób. W przypadku ubezpieczenia indywidualnego choroby, w odniesieniu do których odszkodowanie jest ograniczone, wymienione są w warunkach ubezpieczenia. Część firm ubezpieczeniowych podaje, że wyjątkiem są choroby wrodzone, o ile ich objawy wystąpiły przed ukończeniem przez dziecko wieku sześciu lat. Poza chorobami wrodzonymi często występują ograniczenia w przypadku chorób psychicznych i chorób neuromięśniowych.

Umowa na rok

Umowa ubezpieczenia dziecka obowiązuje przez okres jednego roku. Po upływie roku ubezpieczającemu przysługuje prawo do kontynuacji ubezpieczenia, jednak firma ubezpieczeniowa ma prawo do zmiany warunków. Oczywiście musi ona Cię o tym poinformować. Niektóre rodzaje odszkodowań, np. odszkodowanie z tytułu inwalidztwa, można otrzymać z tytułu kilku polis, jeśli dziecko jest objęte ubezpieczeniem w szkole oraz indywidualnym ubezpieczeniem dziecka.

Suma ubezpieczenia

Można wybrać pomiędzy różnymi sumami ubezpieczenia, co wiążę się z różną kwotą składki ubezpieczeniowej do zapłaty. Suma ubezpieczenia ma wpływ na rentę inwalidzką, którą można otrzymać w przypadku choroby lub uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Oto najważniejsze odszkodowania wchodzące w skład ubezpieczenia dziecka:

  • Inwalidztwo medyczne (trwała niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna)
  • Inwalidztwo ekonomiczne (trwała niezdolność do pracy)
  • Odszkodowanie dodatkowe do zasiłku pielęgnacyjnego
  • Jednorazowe odszkodowanie w przypadku niektórych poważnych rozpoznań chorobowych
  • Odszkodowanie dla starszych dzieci w przypadku zwolnienia chorobowego
  • Odszkodowanie z tytułu pobytu w szpitalu i kosztów opieki medycznej

Więcej informacji na temat ubezpieczenia dzieci oraz porównanie ubezpieczeń w serwisie internetowym konsumenternas.se 

(To łącze prowadzi do strony w j. szwedzkim)

Tekst jest przetłumaczony z języka szwedzkiego. Należy wziąć pod uwagę, że tłumaczenie może różnić nieco od tekstu oryginalnego. Źródło sprawdzało jedynie tekst szwedzki.